Så ska folk komma fram trots alla byggen

Enkelt, trafiksäkert och pålitligt. Så ska människorna kunna ta sig fram i staden även medan Västlänken och andra stora och små byggen pågår. Ett viktigt arbete för att nå dit är att analysera hur trafiken påverkas under själva byggtiden.

Ett stort antal omfattande byggen är på gång i Göteborg. Inte minst flera stora infrastrukturprojekt, som järnvägstunneln Västlänken, nya Hisingsbron och överdäckningen av E45:an vid Gullbergsvass.

För att framkomligheten ska vara hög även medan det byggs har Göteborgs Stad, Västtrafik och Trafikverket tagit fram en vision tillsammans. De har enats om att ”det ska vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under byggtiden”.

− Det kan hända att det tar längre tid än vanligt att resa till jobbet eller att man måste göra ett byte på en annan station. Men det ska finnas en förutsägbarhet. Man ska kunna planera sin resa. Den ska inte ta tio minuter ena dagen och 30 den andra, säger Nils Olsson på Västtrafik.

2018 ett intensivt byggår

Analyser av hur trafiken kan tänkas röra sig under byggperioden görs med hjälp av datasimulering.

− Det handlar om en stor kartläggning som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Vi har tittat på runt 60 projekt och valt att fördjupa oss i 40 av dem, det vill säga de som påverkar trafiken mest, säger Malin Schöldstein på trafikkontoret.

Hon säger att 2018 kommer vara det år då flest byggen pågår samtidigt. Rent geografiskt rör det framför allt områden som till exempel Centralstationen, Korsvägen, Backaplan och Frihamnen med delar av Ringön.

− Vi undersöker hur vi bäst kan leda runt trafiken under byggperioden. Vilka vägar är prioriterade? Var måste vi säkra framkomligheten? säger Malin Schöldstein.

Skyltningen ses över

I analysen ingår även att titta på parkeringsmöjligheter, var man måste skylta om och hur man kan styra trafiken genom tekniska lösningar.

− När vi tittar närmare på Centralenområdet är en av de viktigaste frågorna hur vi ska hantera våra olika trafikslag, säger Malin Schöldstein.

Om fler väljer att åka kollektivt underlättas framkomligheten för de som måste ta bilen.

Dessutom finns önskemål om ändrade resvanor. Om fler väljer att åka kollektivt underlättas framkomligheten för de som måste ta bilen.

− Ta bussen när du kan och bilen när du måste. Vi måste få ner biltrafiken på vissa sträckor, eftersom den är så utrymmeskrävande, säger Malin Schöldstein.

”Gör aktiva val”

Hon föreslår att man utöver att välja ett annat trafikslag, också kan underlätta situationen genom att undvika rusningstrafik och fundera på om man åka en annan väg om det är möjligt.

− Om vi alla gör aktiva val hjälper vi till att avlasta systemet, säger hon.

Text: Camilla Adolfsson.

Detta är en artikel från www.vartgoteborg.se, ursprungligen publicerad 2015-12-17.

Tre projekt för bättre kollektivtrafik

När vi blir fler göteborgare behövs mer kollektivtrafik. Här är tre av många infrastrukturprojekt som är på gång.