BoStad2021

Göteborg växer och vi blir allt fler invånare. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer en unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Satsningen kallas BoStad2021.

BoStad2021 består av 31 detaljplaner och är ett för staden unikt samarbete. För första gången samverkar Göteborgs Stad och dess politiker med näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder. Våren 2014 tog några byggaktörer, privata och kommunala, kontakt med Stadens politiker. Syftet var att snabbt och smidigt skapa tusentals nya bostäder, utöver ordinarie produktion. Fastighetsbranschens representanter tyckte att 5 000 bostäder var ett möjligt mål. Men politikerna ville bygga fler, och det beslutades att 7000 extra bostäder skulle byggas på sju år.

www.bostad2021.se

Stadens egen present till göteborgarna: 7000 extra bostäder

Rekordstort byggande

”I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.”

Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Göteborg får 53 000 nya bostäder på tio år