Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 16 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.
Status: Arbete med flera detaljplaner pågår.
Beräknas klart: 2035.

Vad händer just nu?

Ett centrum för hela regionen

Redan i dag är Centralenområdet entrén till Göteborg. Hit anländer resenärer, besökare och pendlare dagligen.

Trafiken dominerar, men det finns goda möjligheter att utveckla det till en levande del av staden. I framtiden ska Centralenområdet vara mer än ett område som du passerar. Det ska bli en välkomnande entré till Göteborg - en plats som du gärna stannar kvar på med spännande och variationsrikt utbud. Här kan det finnas caféer och restauranger, men också kulturinstitutioner, aktivitetshus och utrymme för lek på torgen.

Detaljplanerna och projekten som pågår och tas fram nu möjliggör den utveckling som innebär att vi får en ny och välkomnande entré till Göteborg inom en snar framtid.

Det ska bli en välkomnande entré till Göteborg - en plats som du gärna stannar kvar på med spännande och variationsrikt utbud.

För att det ska bli ett centrum för hela regionen planerar vi för nya 2000 bostäder och 16 000 arbetsplatser i området med regionens bästa kollektivtrafikmöjligheter. Västlänken kommer att förbättra pendlingen till och från Göteborg, och kollektivtrafiknätet ska utvecklas så det blir enklare och snabbare att resa vidare i staden.

Flera höga hus i en tät bebyggelse som utmärker området kan växa upp i nära anslutning till Centralstationen, och det blir fler inbjudande platser och promenadstråk. Tänk att du kan promenera längs kajen till Skeppsbron, stanna till vid parker, caféer och restauranger samt njuta av den storslagna vyn längs med Göta Älv.

När Götaleden sänks ner och överdäckas frigörs ett stort område där det kan byggas kontor, bostäder, butiker och promenadvägar ner mot vattnet vilket gör området vackrare, grönare och mer tillgängligt.

Centralenområdet ska så småningom växa ihop med den nya bebyggelsen i Gullbergsvass men framförallt bli en central, viktig och levande del av staden med många kopplingar till resten av Göteborg och regionen.

Höghus ger staden en ny siluett

Framtidens centralstation blir ett centrum för hela regionen. I och med Västlänken utvidgas tågkapaciteten med fyra nya spår för region- och pendeltåg under en ny stationsbyggnad norr om nuvarande Centralstation. Och med den utökade trafiken behöver området utvecklas för att ge plats för fler människor.Vid Västlänkens uppgångar skapas torg och parker dit människor anländer, men också kan stanna kvar.

Norr om stationen planeras flera hus på upp till 30 våningar som främst ska innehålla kontor och handel men även bostäder. Detta kommer skapa en ny siluett för Göteborg.

– Vi tittar mycket på hur de höga husen kommer att förhålla sig till de torg och platser vi skapar. Det är viktigt att platserna får sol och ligger i lä, säger Simon Wallqvist, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Ett område inom Älvstaden

Detta område är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Älvstaden

Simon Wallqvist, arkitekt

”En klassisk stationspark kan bli verklighet”

Hallå där, Simon Wallqvist, arkitekt på stadsbyggnadskontoret. Hur kommer göteborgare och besökare uppleva Centralstationen i framtiden?
– Som en mer integrerad del av staden. Centralen får en ny entré från norr och omgärdas av fler välkomnande torg och parker, inte minst nya Bergslagsparken som ska bli en klassisk stationspark, med inspiration från förr då det nästan alltid fanns en liten park vid varje centralstation.

Hur ser du på den nya bebyggelsens roll i staden?
– När vi bygger nytt där det tidigare varit mest trafikmiljö finns det möjligheter
med höga hus och annan utformning än vad vi är vana vid. Det är också logiskt att bygga många arbetsplatser och bostäder i ett läge som det är enkelt att resa till från andra delar av staden och regionen. Den nya bebyggelsen blir också en koppling till Gullbergsvass och Frihamnen. Det som idag är tomma och öde ytor blir en länk i stadsväven.

Vad händer med biltrafiken? Kommer man att kunna åka bli till stationen även i framtiden?
– Ja, visst. Grundtanken är att dagens trafikkonflikter ska minska. I dag är det mycket trafik som använder samma utrymme oavsett mål, vilket skapar en rörig situation. Vi jobbar för att de som behöver ta bilen till stationen ska snabbt kunna komma till stationen, de som ska ut på leden ska snabbt ut på leden.

Vilka är de största utmaningarna i planeringen?
– Att få till den blandstad som vi eftersträvar med social service, exempelvis skola och sjukvård, och bättre möjlighet att röra sig i staden. Det handlar om luft- och bullerproblematik, men också om att det här blir ett område för alla och samtidigt en boendemiljö som ska kunna upplevas som privat. Att genomföra alla stora projekt på en begränsad yta samtidigt som området runt omkring ska fungera. Det är en ypperlig utmaning!

Vad ser du mest fram emot när det börjar bli klart?
– Att hela området blir en helhet med en bebyggelse som kopplas ihop med resten av staden och Västlänken som ökar möjligheten att åka mer tåg. Som hängiven cyklist ser jag mest fram emot den nya Hisingsbron som blir mycket lättare att cykla över!

30 % 20 %

Av totalt 2800 påbörjade bostäder i staden 2016 så påbörjades 30 % av dem i Centrum och 20 % i Lundby

42%

42 % av alla som passerar Centralenområdet en vanlig vardag reser kollektivt.

30

Så många våningar blir den högsta byggnaden som planeras att byggas norr om Centralstationen. Läppstiftet som står ett stenkast bort är 22 våningar.

Promenadstråket vid Göta Älvbrons brofäste.

Mindre trängsel och mer plats för lek och aktiviteter

Centralenområdet ska inte bara vara en plats du reser genom, till eller från, det ska också vara ett område du kan stanna kvar i.

Därför planeras flera platser med olika karaktärer – såväl eleganta och välkomnande torg som lugna, gröna parker och flexibla ytor med plats för lek och aktiviteter. Och det ska också bli bättre kontakt med vattnet, till exempel i promenadstråket vid älven.

– Centralenområdet är ett område för alla: resenärer, besökare, verksamma, boende, barn, unga och äldre, säger Simon Wallqvist, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Det är viktigt att det blir mångfald och variation på platserna och att de blir tillgängliga för alla.

– Det är viktigt att det blir mångfald och variation på platserna och att de blir tillgängliga för alla.

På flera av platserna kommer det också att vara hållplatser för kollektivtrafiken vilket starkt bidrar till att torgen blir mötesplatser.

– Det är viktigt att vi är noga med hur hållplatserna utformas så att de blir en del av platsen, säger Simon.

Visionsbild av hållplats vid Nils Ericssonterminalen.

Det ska bli lättare att komma till och från centralen

Till 2035 bedöms antalet resenärer till och från Centralstationen öka från 77 000 till 95 000 per dygn. Det är en ökning med närmare 20 procent. Och då stadens mål är att allt fler ska åka kollektivt är det viktigt att planera väl för hur man tar sig till och från området.

Västlänken kommer att avlasta Centralstationen med fyra nya spår. Ett helt nytt hållplatstorg vid Kanaltorget och en ny busshållplats vid gamla Bergslagsbanans stationshus ger också ett stort flöde av människor i området.

Centralenområdet är i dag fullt med hinder och barriärer, framförallt på grund av hur biltrafiken går igenom området. Även om det också i framtiden ska gå att ta sig till och från Centralstationen med bil planeras området med fokus på cyklister och fotgängare. Regionens nav för kollektivtrafik blir då lättillgängligt för alla.

Projekt i närheten

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Projekten runt Göta Älv är navet i stadsutvecklingen.