Evenemangsområdet

Var du med och slog publikrekord på Håkan Hellström? Eller kommer du hit för att se film och hockey, träna eller kolla på hajar? Varje år lockar evenemangsområdet runt 10 miljoner besökare. Under 2017 undersöks hur området kan utvecklas.

Vad händer just nu?

  • Ersättningsarenorna för Lisebergshallen och Scandinavium kan placeras söder om Valhallagatan alternativt norr om. Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad har fattat beslut om att det är de två placeringar som projektet ska fortsätta att utreda.
  • I maj genomförde vi medborgardialoger vid nio olika tillfällen i fyra stadsdelar, kring utvecklingen av framtidens evenemangsområde. Boende, besökare, kultur, näringsliv och föreningar fick möjlighet att tycka till. Nu ska vi sammanställa resultatet. Vintern 2017 kommer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att få ett förslag på hur området skulle kunna utvecklas. Här ingår också en sammanfattning av de synpunkter och förslag som kommer fram under medborgardialogerna.

Delrapport: Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen (pdf)

Artikel i Vårt Göteborg: Så kan de nya arenorna placeras

Kommunstyrelsen har beslutat att det är dessa två placeringar av arenorna som ska fortsätta att utredas. Observera att detta är skisser.

Vad är evenemangsområdet?

Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i norr till Lisebergs södra parkering. Strategin var en gång i tiden att samla evenemang, arenor och mötesplatser mitt i city och i direkt anslutning till hotell, restauranger, attraktioner och kommunikationer. Det gör Göteborg unikt bland större städer, och är något som Göteborgs Stad vill utveckla ytterligare med nya upplevelser och mötesplatser.

I den här utredningen fokuserar vi på området från och med Ullevi fram till och med Scandinavium. Mölndalsån avgränsar i öster och Skånegatan i väster.

I utredningen tittar vi på olika möjligheter att placera två nya arenor i framtidens evenemangsområde. Dessa ska ersätta Scandinavium, som inte lever upp till de krav dagens evenemang ställer, och Lisebergshallen, som rivs för att ge plats för bygget av Västlänken.

Evenemangsområdet i e-tjänsten Plan- och byggprojekt

1700meter

Evenemangsområdet sträcker sig 1,7 km från Ullevi i norr till Liseberg i söder.

10miljoner

Så många besökare lockar evenemangsområdet varje år.

2043personer

tyckte till om hur evenemangsområdet ska utvecklas.

Olika möjligheter – olika idéer

Men vad tilltalar dig? Vad upplever du som mindre intressant?

Framtidens evenemangsområde innehåller nya arenor – det är bestämt. Men hur allt ska se ut och placeras återstår att utreda. Detsamma gäller vilka upplevelser som ska tillkomma i övrigt.

Inte minst längs Mölndalsån finns plats för kreativt inspel. Titta på inspirationsbilderna nedan och känn efter. Det är bara skisser och uppslag, långt ifrån några färdiga förslag. Men vad tilltalar dig? Vad upplever du som mindre intressant?

Mölndalsån i dag. Just nu är området längs ån i princip bara ett smalt promenad- och cykelstråk. Här finns stora möjligheter till utveckling.

Nära vattnet. Ett sätt att få mer variation är att skapa öppna ytor och mötesplatser, kanske i form av trädäck vid Mölndalsån?

Caféplatser. Genom att utveckla tanken om bra mötesplatser kan ett café med uteservering vara tänkbart.

Restauranger och stadsliv. Inslag av fasta eller säsongsbetonade restauranger skulle ge området längs ån ett rikt folkliv.

Bostäder och handel. Evenemangsområdet får nya arenor – men en möjlighet är att även bygga bostäder och butiker. Vad tycker du? Skulle det ge mer blandstadskänsla? Eller är det bättre att satsa på ett renodlat evenemangsområde?

Vad är medborgardialoger?

Inom Göteborgs Stad försöker vi aktivt att arbeta med olika typer av dialoger och samtal för att utveckla staden och våra verksamheter tillsammans med de vi är till för. När det gäller medborgardialoger så följer vi Sveriges Kommuner och Landstings definition, som innebär att de dialoger som är initierade av politiken kallas för medborgardialoger.

 För medborgardialoger har Göteborgs Stad tagit fram sju principer, som listas nedan. Flera av principerna passar även in på andra typer av dialoger.

  1. Perspektiven om allas lika värde, ett demokratiskt och hållbart samhälle grundar dialogen
  2. Dialog ska övervägas vid förslag som direkt och i betydande grad rör invånarna
  3. När beslut är fattat om att ha dialog ska medborgarna minst bli hörda
  4. Staden ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter till deltagande
  5. Barnens rätt att komma till tals ska särskilt beaktas
  6. Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas
  7. De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet

 

Projekt i närheten

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035.