Gullbergsvass

Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20000 människor att bo och lika många kommer att arbeta här. Området byggs ut främst efter 2025, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgänglig och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.
Status: Förbättrat kajstråk till 2021.
Beräknas klart: 2050.

Vad händer just nu?

Just nu överväger staden att göra en översiktsplan för området, det vill säga påbörja ett mer detaljerat planeringsarbete. Förstudien som gjordes 2015 ligger till grund för arbetet.

Översiktsplan för Göteborg

En ny stadsdel som ska knyta samman staden

Gullbergsvass har stor potential att bli en mer levande del av staden och knyta samman områden som idag anses otillgängliga på grund av trafikhinder. Omvandlingen kommer att ta tid och om cirka 30 år kan Gullbergsvass sälla sig till skaran av knutpunkter som är att räkna med. Kanske kommer du själv att bo eller arbeta här och tänka tillbaka på tiden då Gullbergsvass kändes otillgängligt och främmande.

Här finns redan en levande kaj, Drömmarnas kaj, med en aktiv båtklubb med många medlemmar. Ett område som många besökare och göteborgare gillar att besöka. Kajstråket kommer att göras ännu mer tillgängligt inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Det har gjorts en förstudie som bland annat lyfte fram Gullbergsvass som en knutpunkt för hela regionen. Alla tåg som kommer in till Göteborg stannar mitt i området och kommer göra så även i framtiden. För många företag är det viktigt med fungerande kommunikationer och logistiklösningar. Det kan området erbjuda. Och i framtiden även stråk och parker som ger extra guldkant för boende, besökare och de som arbetar här.

Gullbergsvass har stor potential att bli en mer levande del av staden och knyta samman områden som idag anses otillgängliga på grund av trafikhinder.

Den här miljön skulle kunna möta dig på en promenad genom Gullbergsvass i framtiden.

Följ med på en promenad i framtidens Gullbergsvass

Året är 2045 och du flanerar sakta genom Gullbergsvass, en stadsdel som numer är full av liv. Nära centralstationen skymtar du nybyggen som ger känslan av en en livlig stadsmiljö med handel, höghus och resecenter.

På din väg mot den gamla postterminalen noterar du att affärsverksamheter och bostäder skapat en stark koppling till Stampen. Naturområdet runt Säveån spirar av grönska och vårens första kull av andungar tar sin första simtur.

När du slutligen närmar dig Tobaksmonopolet ser du till din förtjusning att den gamla byggnaden är i gott sällskap. Nya byggnader i samma byggnadsstil pockar på uppmärksamheten.

Det slår dig att alla förändringar som skett i området värnar om historien. Det mest självklara exemplet är kanske Skansen Lejonet. En majestätisk försvarsskans på en välbesökt och tillgänglig kulle, som på drygt 60 meters höjd över havet ger betraktaren en vacker vy över staden nedanför. Här är gott att vara.

Ett område inom Älvstaden

Detta område är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Älvstaden

Den gamla terminalbyggnaden skulle kunna förvandlas till en myllrande mötesplats.

En gigantisk mötesplats mitt i centrum

I Gullbergsvass finns den tidigare ASG-terminalen på 60 000 kvadratmeter, en byggnad vars yta är betydligt större än Nordstans köpcentrum. I denna gigantiska terminalbyggnad kommer det i framtiden att finnas plats för många verksamheter, däribland en allaktivitetsplats, ett plats där det kommer finnas aktiviteter för alla målgrupper.

Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling arbetar långsiktig med att utveckla lokalerna och stärka samarbetet med nuvarande och kommande hyresgäster. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats i ett hus som är görs för aktiviteter som kan leva över tid. Parallellt arbetar man med att hitta konkreta, tillfälliga lösningar redan nu som göteborgare, verksamheter och besökare kan ta del av.

– Förändringen av terminalbyggnaden ska vara ett utvecklingsprojekt, inte ett ombyggnadsprojekt, säger Lena Eveby, projektledare på Älvstranden Utveckling.

50%

I framtidens Gullbergsvass finns plats för 20 000 boende och 20 000 arbetsplatser.

200

Gullbergsvass är lika stort som 200 fotbollsplaner.

60000%

ASG-terminalen som planeras få publika aktiviteter för göteborgarna är 60 000 kvadratmeter, 14 % större än multisportarenan Serneke Arena (43 000 kvadratmeter). Planering pågår för vilka aktiviteter terminalen ska få.

Fredrik Olausson, projektledare.

”Många unika godbitar i området”

Hej, Fredrik Olausson. Hur går arbetet med utvecklingen av Gullbergsvass?
– Just nu jobbar vi med att flytta järnvägsspår och hur vi ska hantera klimatets påverkan som högt vatten. Vi måste samordna hur vi ska ta hand om mark och byggnader som nu blivit tillgängliga kring Kämpegatan. Terminalbyggnaden är ett bra exempel på hur vi försäkrar oss om att återanvända byggnaden på ett optimalt sätt för att skapa mervärde.

Vilka är de största utmaningarna?
– Några av de komplexa projekt som pågår i området och i utkanten samtidigt är nedsänkningen av E45:an, förberedelser för nya Hisingsbron och Västlänken . Det är många aktörer inblandade vilket kräver samordning inom staden och en stadsutvecklingsprocess som är långsiktig. Snabba och förhastade beslut tjänar ingen på.

Några av de komplexa projekt som pågår i området och i utkanten samtidigt är nedsänkningen av E45:an, förberedelser för nya Hisingsbron och Västlänken. 

Vilka är de unika godbitarna i området?
– Då måste jag säga gasklocke-tomten vid Falutorget, lilla gasklockan, Drömmarnas kaj och ASG:s gamla terminalbyggnad. Här finns det verkligen förutsättningar att utveckla och göra nya spännande mötesplatser för besökare och göteborgare.

När kommer de första bostäderna i området vara klara för inflyttning?
– Om allt går som beräknat så kan de första bostadshusen vara på plats runt 2020-2025. Om vi kan frigöra mark tidigare kanske även tillfälliga bostäder kan bli aktuellt.

När kan man promenera längs nya kajstråket vid Drömmarnas kaj?
– Det går att promenera vid kajen redan idag men för att locka fler flanörer finns idéer om spännande evenemang och tillfälliga verksamheter. Det ska även bli lättare att ta sig till kajerna från fler håll än idag.

Terminal flyttas – gör plats för mer stadsutveckling

I början av 2018 flyttas godsterminalen vid Gullbergsvass till ytterhamnarna på Hisingen. Flytten ska underlätta bygget av Västlänken och göra plats för framtida stadsutveckling.

Projekt i närheten

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Projekten runt Göta Älv är navet i stadsutvecklingen.