Hammarkullen

Med sitt rika kulturliv och sin närhet till natur ska Hammarkullen bli ett ännu attraktivare område för göteborgarna. I Hammarkullen pågår idag en stor satsning på hållbara livsmiljöer för ökad trivsel och bättre hälsa. Torget byggs om, nya bostäder planeras och serviceutbudet ökas – allt sker utifrån invånarnas önskemål!

Vad händer just nu?

Karnevalstråket, alltså gångvägen som sträcker sig från Hammarkulletorget över gångbron till Västerslänt, håller just nu på att breddas och få ny markbeläggning. Det kommer även placeras flera sittbänkar, planteras nya träd och utebelysningen kommer förbättras.

Hammarbadets simhall och gym totalrenoveras för att kunna vara i drift i ytterligare 25 år. Simhallen kommer även, i dialog med invånarna, att smyckas med offentlig konst. Hammarbadet öppnas för besökare våren 2018.

Hammarkullen ska bli både tryggare och vackrare

Hammarkullen är ett av de livligaste områdena i stadsdelen Angered. Med sin konstsmyckade underjordiska spårvagnshållplats och den välbesökta mångkulturella karnevalen sticker Hammarkullen ut bland Göteborgs övriga delar samtidigt som hon bjuder in till kreativitet och gemenskap.

För att stärka den sociala sammanhållningen i området fokuserar vi på att skapa en trygg och hälsofrämjande livsmiljö. Visionen är att alla ska känna sig hemma i Hammarkullen och få möjligheten att påverka utvecklingen i området. Utifrån invånarnas önskemål och behov rustar vi upp torget, skapar fler mötesplatser, bygger nya bostäder och satsar stort på en vacker och trygg utemiljö.

Visionen är att alla ska känna sig hemma i Hammarkullen och få möjligheten att påverka utvecklingen i området.

För att säkra delaktigheten i stadsplaneringen har vi öppnat upp Dialoghörnan, en mötesplats där invånarna har möjlighet att lämna sina synpunkter på de förslag och planer som finns för Hammarkullen. Utöver det anordnar fastighetsägare och förvaltningar som verkar i området möten för hyresgäster och lokala aktörer där rundvandringar genomförs och frågor kring olika aktuella teman i boendemiljön tas upp. En viktig del i arbetet är att Hammarkullen växer tillsammans med de boende.

Utvecklingen i Hammarkullen är en gemensam satsning av Göteborgs Stad, genom stadsdelsförvaltningen Angered, Bostadsbolaget, GöteborgsLokaler, Stadsbyggnadskontoret och Park- och naturförvaltningen.

Karnevalstråket i Hammarkullen byggs om

Det kommer bli en bredare gångväg och det blir även fler sittplatser, nya träd, blommande planteringar och förbättrad belysning.

Karta över förändringarna (pdf)

Biblioteket satsar på att bli barnens bibliotek

Biblioteket byggs om för barn och unga

Hammarkulletorget ska bli mer attraktivt och tillgängligt för de som bor i stadsdelen. Ett av renoveringsprojekten som pågår just nu är upprustningen av biblioteket och medborgarkontoret.

Biblioteket satsar på att vara ett barnens bibliotek. En lekfull barnavdelning med fler möjligheter att sitta ner och läsa, ensam eller med förälder kommer placeras i lokalen. Där kommer även finnas möjlighet att skärma av för sagostunder och små filmvisningar.

Att främja barns läsning är ett av målen i Göteborgs Stad och vi hoppas bidra till ett ökat läsande bland barn och ungdomar.

– Att främja barns läsning är ett av målen i Göteborgs Stad och vi hoppas bidra till ett ökat läsande bland barn och ungdomar, säger AnnMarie Davidsson, bibliotekschef i Angered.

Biblioteket och medborgarkontoret kommer även att fungera som en mötesplats där människor möts över gränserna. Verksamheterna kommer att utvecklas utifrån invånarnas behov, förutsättningar och önskemål och det kommer finnas möjlighet att ha fler aktiviteter och arrangemang i dessa lokaler.

48 52

Ca 48 % av Hammarkullens befolkning är mellan 0 och 29 år

57%

57 % av Hammarkullens befolkning är födda i utlandet.

130

nya bostäder planeras att byggas i Hammarkullen

Föreningar och nätverk kan hyra för låg kostnad

Aktivitetshus ska få människor att mötas över gränser

I Hammarkullen finns ett stort engagemang bland invånare i fritids- och föreningslivet. En utmaning har varit tillgång till lokaler som gör det möjligt att öppna upp fler mötesplatser och bedriva olika aktiviteter i området.

Nu planeras det att anpassa befintliga lokaler på Bredfjällsgatan till ett samutnyttjat aktivitetshus där föreningar kan hyra in sig och bedriva sina aktiviteter över hela veckan. Aktivitetshuset på 600 kvm ska skapa en allmän mötesplats där människor kan mötas över gränser.

– Aktivitetshuset ska underlätta för föreningar och nätverk att driva och utveckla sina verksamheter genom att erbjuda lokaler till relativt låg kostnad. Detta kommer att underlätta för invånarna att skapa en meningsfull fritid tillsammans och på så sätt öka deras tillit till varandra och samhället, säger Johanna Lindblad, processledare för utvecklingen i Hammarkullen.

Utöver lokalanpassningen kommer utemiljön mellan den befintliga parkleken och lokalerna där aktivitetshuset planeras även att upprustas Den blir en trygg och vacker entré som kopplar samman verksamheten och parkleken.

Fler områden som rustas upp

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det planeras både helt nya stadsdelar och upprustning av befintliga bostadsområden.