Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron och stå färdig till 2021.
Status: Byggande pågår.
Beräknas klart: 2021

Vad händer just nu?

Nu tas Hisingsbrons första spadtag

Fredag-lördag12–13 maj kommer Göteborgs Stad på olika sätt att uppmärksamma starten av det stora brobygget som ska stå färdigt lagom till stadens 400-årsjubileum 2021.

På fredagen är flera hundra skolbarn från runt om i staden, alla brobyggarna och andra inblandade inbjudna till en ceremoni på Göteborgsoperan.

På lördagen är sedan alla göteborgare och andra intresserade välkomna till en ceremoni klockan 12 då det officiella första spadtaget tas på kajen framför Barken Viking vid Lilla Bommen. I spaden håller göteborgsbarnen Julia och Jonathan tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson.

– I samband med invigningsceremonierna kommer vi öppna dörrarna till en ny utställningslokal under dagen den 13 maj. Utställningslokalen ligger på 13:e våningen i Läppstiftet. Där har man utsikt över bygget av Hisingsbron, och det kommer också gå att se arbetet med Västlänken och linbanan när det kommer igång, säger Anna Ihrén, som är projektkommunikatör på trafikkontoret. 

Till Våning 2026 är skolklasser, företag och andra organisationer och grupper välkomna på studiebesök, där man får lära sig mer om Göteborgs framtida stadsutveckling, med fokus på de tre projekten Hisingsbron, linbanan och Västlänken. Förutom spännande föredrag får du som besökare ta del av en nyöppnad utställning, där du bland annat kan ta en tur med linbanan i VR-miljö. Du kommer också att få inblick i hur du i framtiden kommer att kunna röra dig på ett smidigare och mer hållbart sätt i Göteborg. För bokning kontakta hisingsbron@trafikkontoret.goteborg.se.

På utställningen kommer man att kunna fördjupa sig i frågor om Hisingsbron och hur man bygger en bro mitt i en stad. Men den berättar också om hur man i framtiden kommer att kunna röra sig på ett enklare och mer hållbart sätt.

Arbetet drar igång successivt
Hisingsbron kommer att bli en lyftbro, med en segelfri höjd på tolv meter. Eftersom bron blir lägre än den nuvarande Göta älvbron kommer det frigöras stora ytor på båda sidor om älven för annan byggnation.

– En fördel som många kanske inte tänkt på än är att det kommer finnas stora möjligheter att förbättra sina personliga rekord på Göteborgsvarvet när den nya bron är klar. Den kommer inte alls vara lika seg för benen som den nuvarande är, säger Anna Ihrén.

Nu tas alltså det första officiella spadtaget även om arbetet började redan innan årsskiftet. Det mesta som händer syns inte ovan jord och handlar om ledningsomläggningar och grundläggning.

– Det kan man se om man ställer sig på östra gångbanan av Göta älvbron. Det dröjer en bit in på hösten innan man kommer att se färdiga pelare för bron. Först kommer de synas på Hisingssidan, och något senare på fastlandssidan, säger Carl-Anton Holmgren.

Text: Maria Västlund och Anders Sahlberg

Detta är en bearbetad artikel från Vårt Göteborg, ursprungligen publicerad 2017-05-11

Läs mer om Våning 2026 via länken nedan.

 

Våning 2026 - Göteborgs bästa framtidsvy

Bron som gör staden hel

Rakt igenom de centrala delarna rinner Göta älv. Men fastän det bara är drygt 200 meter över älven känns det långt mellan Hisingen och fastlandet.

Tanken är att låta staden längs södra och norra älvstränden växa närmare vattnet och på så sätt göra avståndet kortare, både faktiskt och känslomässigt. Den nya bron är lägre och gör det lättare för alla att ta sig över både för kollektivtrafik, gång, cykel och bilar. Hisingsbron ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron och stå klar till Göteborgs jubileumsår 2021.

Detta ger också möjlighet att bygga bostäder, arbetsplatser, stråk och mötesplatser i ett område som tidigare bara haft plats för vägar och parkeringsplatser. Ena brofästet hamnar i Centralenområdet och det andra brofästet hamnar mellan Ringön och Frihamnen.

Bygget av Hisingsbron har börjat

Arbetet påverkar framkomligheten på båda sidor om älven och även farleden i Göta älv. Gående, cyklister och kollektivtrafik leds om på nya gator, följ skyltarna. För att snabbast ta sig igenom området från Centralstationen och Nordstan ner mot kajen är gång och cykel ett bra alternativ.

www.trafiken.nu

När Hisingsbron byggs är miljön i fokus

Att planera för en ny bro handlar bland annat om att bestämma vilken typ av bro som ska byggas, välja material och vem som ska utföra själva arbetet.

Att välja hållbara material och tekniker är viktigt. En annan högt prioriterad fråga är att begränsa störningar för de som arbetar och bor i närheten. I arbetet med Hisingsbron har vi en hög ambition när det gäller miljöarbetet. Vi bygger en nära och grön stad där hållbarhet är en av grundstenarna.

Nu gräver vi i Göteborgs historia

Göteborg grundades 1621 och i nuvarande Centralenområdet finns mycket intressant historia. Nu när vi startar byggandet av Hisingsbron kommer schaktningsarbetet att bevakas av arkeologer.

När vi gräver oss ner under stadens ytskikt öppnar sig stadens historia för oss och det kommer vi berätta att mer om under projektets gång.

Under bygget av Götatunneln hittade man i närheten av Hisingsbrons nuvarande arbetsområde ett så kallat träfackverk som låg som grund för de gamla stenmurarna. Murarna var en del av stadens försvarsverk och på vissa platser var de 13 meter höga. Än idag kan man se resterna av försvarsverket vid Esperantoplatsen där bastionen Carolux Rex ligger kvar.

13 m 28 m

Hisingsbron ska få en segelfri höjd på 13 meter, och när den öppnas blir den segelfria höjden 28 meter.

14%

Mellan år 2000 och 2015 ökade befolkningen i Göteborgsregionen med 14 %. Det finns 1,1 miljoner personer i Göteborgs arbetsmarknadsregion som pendlar till jobb och skolor. Hisingsbron är ett av infrastrukturprojekten som ska göra det smidigare att förflytta sig i staden.

250

Så många personer kommer att jobba med brobygget.

Anna Ihrén, projektkommunikatör

”Bron är utformad med balkonger”