Korsvägenområdet

Korsvägen ska bli en plats för människor där det är enklare att mötas och umgås, en aktiv plats i en växande innerstad. I dag är det i första hand biltrafiken som tar plats – men i framtiden vill vi att det ska bli ett område där det är enkelt att gå eller cykla.
Status: Arbete med flera detaljplaner pågår.
Beräknas klart: 2026 (merparten).

Vad händer just nu?

Inom Korsvägenområdet pågår arbete med flera detaljplaner. Under 2017 är följande aktuellt:

  • Samråd detaljplan för Universitetets utbyggnad vid Renströmsparken.
  • Granskning detaljplan för Västlänkens station Korsvägen.
  • Antagande detaljplan Västlänkens västra uppgång Korsvägen.

Korsvägen ska bli tryggare och trevligare

Alla passerar Korsvägen någon gång. Här byter vi buss eller spårvagn. Hit tar vi oss för att besöka Svenska Mässan, Liseberg eller Världskulturmuseet. Hit tar vi oss också för att fortsätta till Ullevi, Skandinavium, bio, restauranger eller något annat längs evenemangsstråket. Eller kanske för att ta flygbussen till Landvetter.

Korsvägen är en mötesplats och en samlingsplats, en vital och viktig del av Göteborg som också är det första många besökare möter. 

Korsvägenområdet är en mötesplats och en samlingsplats, en vital och viktig del av Göteborg som också är det första många besökare möter. Men Korsvägenområdet är mycket mer – här ryms också bostäder, skolor och en central park. Och det är ett av de områden i staden där mycket planeras för att skapa en tryggare och mänskligare miljö.

Inom de närmaste tio åren planeras det för mycket som kommer att förändra Korsvägenområdet. Stadsmiljön ska utvecklas, inte bara för de som passerar området utan också för alla som bor och arbetar runt Korsvägen. Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Biltrafiken, som i dag skapar stora barriärer behöver inte ta lika stor plats utan istället ska utrymme ges åt fotgängare och cyklister.

Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Utrymme ska ges åt fotgängare och cyklister.

Nya byggnader och nya arbetsplatser kommer göra att fler människor rör sig i området under större delar av dygnet vilket ökar tryggheten. Korsvägen ska mycket tydligare bli en plats att vistas på och bli en naturlig del av innerstan.  Västlänkens station kommer också att ha stor betydelse och medverka till att skapa liv och rörelse.

I stadsutvecklingsprogrammet för området samlas en övergripande bild och flera olika detaljplaner är på gång. Mycket ska vara klart till 2026 då Västlänken öppnar, men samtidigt ska området fungera under byggtiden. Samverkan och samordning kommer därför att vara väldigt viktigt mellan de olika aktörerna. 

1miljon

besökare hade Liseberg sommaren 2016. När stationen för Västlänken är klar vid Korsvägen blir det enklare att ta sig dit utan bil.

42%

5000 gående (42 %) och 7000 (58 %) cyklister passerar Korsvägen varje dag.

40%

Antalet människor som passerar Korsvägen varje dag kommer öka med 40 %.

Det passerar mycket människor, bilar och spårvagnar vid Korsvägen.

Göteborgarna tycker det är rörigt

Det finns många åsikter om Korsvägenområdet, men en sak är de flesta överens om: att trafikplatsen Korsvägen är rörig. Detta påverkar naturligtvis uppfattningen om hela området.

– Sedan 2013 har vi haft dialog med många berörda och har en god uppfattning om vad göteborgare, boende och verksamheter tycker, säger Viveca Risberg på stadsbyggnadskontoret.

Ett av de stora problemen är att det är många trafikslag som delar på samma utrymme och den nya utformningen av Korsvägen ska göras mer överskådlig.

– Många tycker också att Örgrytevägen kan göras om till en trevligare gata där det går att promenera samt att Renströmsparken är ett uppskattat område, en lugn och avslappnande plats i staden. Dessa synpunkter har vi tagit med oss i det fortsatta arbetet, säger Viveca.

Sedan 2013 har vi haft dialog med många berörda och har en god uppfattning om vad göteborgare, boende och verksamheter tycker.

Trafiken läggs om 2018

Trafikomläggningen genomförs i två etapper. Den första mellan 2018 och 2020 och då kommer kollektivtrafiken inte att påverkas. Etapp två inleds preliminärt sommaren 2020.

trafiken.nu

Så här såg Korsvägen ut 1935.

Där historia möter nutid

Redan på 1600-talet var Södra Vägen en inkörsport mot den nybyggda staden Göteborg. På 1700-talet uppstod korsningen – Korsvägen – där Örgrytevägen möter Södra Vägen.

Under lång tid präglades området av landerier med odlingsmark. Landerierna ägdes av förmögna stadsbor och nyttjades oftast som lantställe under sommarhalvåret.

Under 1800-talet började den stenstad som fortfarande har satt sin prägel på området växa fram. 1881 byggdes spårtrafiken ut till Korsvägen och såväl spårvagnar som vägar har samma sträckning i dag som de hade då. 1923 byggdes Göteborgsutställningen (stadens två år försenade 300-årsjubileum) och sedan evenemangsstråket som i dag sträcker sig från Universeum och Liseberg bort till Nya Ullevi.

 – Det här är ett område som hela tiden utvecklas och växer, säger Viveca Risberg på stadsbyggnadskontoret. Nu ser vi till att lägga ytterligare en pusselbit i områdets utveckling.

Planarkitekt Sophia Älfvåg.

”Västlänken gör det möjligt att utveckla en plats som många upplever som rörig”

Hej, Sophia Älfvåg, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret. Varför ska Korsvägen göras om?
– I grunden handlar det om att en av Västlänkens stationer placeras på Korsvägen. Det betyder att det kommer att bli stora arbeten där och då har vi möjligheten att utveckla en plats som många i dag upplever som rörig och otydlig.

Vad händer med biltrafiken när det ska satsas på så mycket kollektivtrafik, cyklister och fotgängare?
– Det blir färre bilfiler, men tydligare än vad det är i dag och det ska fortfarande vara möjligt att nå alla platser på samma sätt. Vi studerar även den övergripande situationen och tittar på hur biltrafiken ska fungera i ett större område.

Vad kommer att hända med universitetets lokaler vid Renströmsparken?
– Staden har studerat området inom Stadsutvecklingsprogrammet för Korsvägen och Akademiska Hus har genomfört parallella uppdrag där arkitektbyråer har kommit in med olika förslag för att ta reda på hur området kan utformas. Nu arbetar staden med att skapa en konstnärlig fakultet för Artisten, Valand och Högskolan för design och konsthantverk (HDK), koncentrera bebyggelse inom vissa platser och spara park och grönska på andra samt ser på möjligheterna att koppla ihop Johannebergsgatan och Lundgrensgatan med en gång- och cykelgata. Akademiska Hus kommer också att ha en tävling om utformning av ett nytt universitetsbibliotek. Detaljplanen kommer tidigast att gå ut på samråd under hösten 2017.

Vad är fördelen med att jobba med ett stadsutvecklingsprogram som staden gör i Korsvägenområdet?
– Varför jobbar vi med E6:an, Götaplatsen och Örgrytevägen i samma projekt? För att se helheten och sambanden i staden. Alla delar påverkar varandra, och stadsutvecklingsprogrammet tar tag i helheten. Den ger också möjligheten att hantera frågor som kanske inte alltid uppmärksammas annars.

Alla delar påverkar varandra, och stadsutvecklingsprogrammet tar tag i helheten.

Vad tycker du är mest spännande med projekten?
– Det som hittills har varit roligt och spännande är hur staden i samverkan med de som arbetar i området löser problem tillsammans. När vi gemensamt hittar nya tankar och idéer för området ser vi att framtidsbilderna vi har tagit fram kan bli verklighet. 

Projekt i närheten

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035.