Linbanan

Det planeras för en linbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven. Lagom till 400-årsjubileet 2021 skulle en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen kunna vara på plats. Blir linbanan verklighet kan du se fram emot en både snabb och smidig resa, det tar bara några minuter att resa över älven. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.
Status: genomförandestudie pågår, upphandling förbereds.
Beräknas klart: 2021.

Vad händer just nu?

Projektet befinner sig i skedet genomförandestudie. Skedet följs av ett flertal beslutsmoment där det huvudsakliga är ett investeringsbeslut av Kommunfullmäktige i Göteborg och eventuellt också av motsvarande instans inom Västra Götalandsregionen. Underlag för dessa beslut bedöms kunna finnas färdiga våren 2019.
Status är:

  • Den stora upphandlingen är inledd
  • Intensivt arbete med detaljplanerna
  • EU-ansökan på gång
  • Samverkansorganisation med Västtrafik
  • Process för god gestaltning av stadslinbanans infrastruktur

Från den 5 juli till den 24 augusti 2017 visas detaljplanen Masthugget-Järnvågen, vilken innefattar den planerade linbanestationen vid Järntorget. Planen befinner sig i granskningsskede och du kan ta del av den på goteborg.se.

Snabbt över älven i en växande stad

100

Linbanans bärstolpar blir 70-100 meter höga. Som jämförelse är det höga huset Läppstiftet vid Lilla Bommen 85 meter högt.

1933

Linbana är den första riktiga nyheten i svensk kollektivtrafik på drygt 80 år. Senaste jämförbara nyhet var tunnelbanan i Stockholm som invigdes 1933.

1spårvagnslinje

2 700 personer kan förflyttas med linbanan per timma och riktning - det är ungefär lika många som en hel spårvagnslinje förflyttar från den ena ändan till den andra.

Linbana – när göteborgarna själva får välja

”Linbanan är tänkt att avlasta överfulla bussar, spårvagnar och färjor”

Hej, projektledare Per Bergström-Jonsson. Är det svårt att bygga en linbana?
– Jag måste svara ja på den frågan. Av flera skäl. Det är svårt för att vi inte har gjort det förut, det är ju sällan lätt första gången och vi vågar inte räkna med nybörjartur om projektet blir verklighet. Trots att en linbana tar extremt lite mark i anspråk så måste vi använda skohorn för att knö ner stationer och torn. Det beror på att vi planerar att bygga linbanan i områden som redan är väldigt tätbebyggda och där det dessutom byggs mycket nytt. Sist men inte minst så krävs det att flera kommunala nämnder ska samarbeta med Västra Götalandsregionen och eventuellt även med staten för att linbanan ska bli verklighet. Ibland måste ungefär samma beslut fattas fyra fem gånger av olika parter.

Trots att en linbana tar extremt lite mark i anspråk så måste vi använda skohorn för att knö ner stationer och torn.

Kommer Göteborgs linbana hämta inspiration från andra länder?
– De val vi gör här i Göteborg i planeringsarbetet ger sammantaget en unik linbana, men vart och ett av valen går att återfinna någon annan stans i världen. De val jag tänker på är att den trekabliga tekniken i kombination med relativt hög turtäthet och att gondolerna regelmässigt kommer att stanna 2x20 sekunder på varje station. Och att vi kombinerar detta med att inte bara ha två ändstationer utan dessutom två mellanstationer. Samt, det viktigaste av allt, att linbanan helt är tänkt att integreras i det övriga kollektivtrafiksystemet, med samma biljettpriser o s v.

Hur vanligt är det med linbanor I kollektivtrafiken egentligen?
– Det är fortfarande ganska sällsynt. Jag kommer enbart på La Paz och Ankara, men jag måste erkänna att jag inte har full överblick över alla urbana linbanesystem i världen. På utredningsstadiet bubblar det emellertid rejält runt om i världen när det gäller urbana linbanor ämnade för kollektivtrafik, framförallt i USA. Om några av de här utredningarna förverkligas så ser vi ett ganska stort genombrott för linbanor i städer de kommande tio åren.

Är det kul att projektleda det här uppdraget?
– Ja, verkligen. Kombinationen av att initiativet kommer från medborgarna och att vi som trafikplanerare inte kunde särskilt mycket om linbanetekniken ger alldeles unika förutsättningar för ett kollektivt lärande. Vi försöker lyssna av vad göteborgarna förväntar sig och oroar sig för. De tankarna tar vi med oss och vidareutvecklar ihop med linbaneexperter. Sen återvänder vi och rapporterar hur vi förädlat göteborgarnas idé och frågar tillbaka, är vi på rätt väg, finns det oro kvar, vad bör nästa steg vara?

– Projektet är dessutom högprioriterat av politikerna i Göteborg. Vi planerar för att öppna linbanan för göteborgarna redan år 2021. Tidspressen är både stimulerande och en smula stressande.

Vi planerar för att öppna linbanan för göteborgarna redan år 2021. Tidspressen är både stimulerande och en smula stressande.

Kommer ni att kalla in linbanexperter från typ Alperna när ni ska bygga?
– Sen i april 2015 har vi med österrikisk linbaneexpertis med i projektet. Annars hade vi stått oss slätt! De vi anlitar hittills är fristående från linbaneleverantörerna. Under 2017 kommer vi inom ramen för svensk upphandlingslagstiftning att välja ut vilka som skulle kunna bygga linbanan åt oss. Under 2018 och 2019 kommer den leverantören hjälpa oss med den sista detaljprojekteringen och sen drar vi igång bygget tidigt 2020 om alla tillstånd och beslut är på plats.

Är det här mest en “kul grej” eller kommer linbanan på riktigt att lösa ett transportproblem?
– Mest är linbanan tänkt att underlätta för göteborgarnas vardag för en mycket lång tid framöver. Den skapar genvägar i kollektivtrafiken och avlastar idag överfulla bussar, spårvagnar och färjor. Men till det tillkommer faktumet att urbana linbanor alltid drar till sig turister i ganska stora mängder. Exempelvis reser ca 25 000 turister med linbanan i London, varje vecka året om. Det skulle vara väldigt spännande att få se hur en linbana i Göteborg skulle komma att användas.

Älvstaden

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Älvstaden

Av- och påstigning – så funkar det

Projekt för bättre kollektivtrafik

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Till 2035 ska vi göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. För att vardagslivet ska fungera krävs mer och bättre kollektivtrafik.