Vasabron

Sedan 1907 har Vasabron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Nu har den fått sprickor och behöver ersättas med en ny och starkare konstruktion. Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende.
Status: Renovering påbörjas i juni 2017.
Beräknas klart: April 2018.

I juni börjar arbetet med att byta ut Vasabron i centrala Göteborg. Bron byggdes 1906-1907 i jugendstil och är idag en av Göteborgs paradbroar.

– Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende, säger Johan Landgren projektledare på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Sedan Vasabron byggdes har den varit en viktig länk mellan Vasastaden och Göteborgs innerstad. Den har varit tungt belastad med spårvagnar, bussar och andra fordon som färdats över vallgraven. Med åren har den blivit sliten och behöver ersättas med en ny och starkare konstruktion.

– Det finns en spricka i mittstödet. Det är inte akut på något sätt, men ändå en tydlig indikation på att bron behöver bytas ut, säger Johan Landgren.

I juni kommer den gamla bron att rivas och viktiga detaljer tillvaratas. Därefter börjar arbetet med att återskapa den med modern byggteknik så att den klarar framtidens kollektivtrafik och varutransporter till innerstaden. Arbetet beräknas ta cirka tio månader och under den tiden kommer bron att vara helt avstängd.

Även om den bärande konstruktionen blir ny så har trafikkontoret som mål att bevara så mycket som möjligt av brons nuvarande utseende och original.

Även om den bärande konstruktionen blir ny så har trafikkontoret som mål att bevara så mycket som möjligt av brons nuvarande utseende och original.

– Tillsammans med en antikvarie har vi tagit reda på vilka specifika värden bron har och hur vi kan ta till vara dessa. Räcket från 1907 kommer exempelvis att sättas tillbaka och den karaktäristiska stålbalken på brons sidor får behålla sitt utseende, säger Johan Landgren.

Bron kommer bli något bredare för att alla trafikslag ska kunna färdas på ett säkert sätt över bron.

1907

stod Vasabron färdig. Den byggdes i samband med Vasastadens tillkomst och befolkningsökningen kring förra sekelskiftet.

18

meter är den totala bredden på Vasabron.

10

månader kommer Vasabron att vara avstängd för renovering.

Du kommer att känna igen dig

Vasabron byggdes 1906-1907 i samband med Vasastadens tillkomst och befolkningsökningen kring förra sekelskiftet.

Vasabron före renoveringen.

Vasabron efter renoveringen.

Tre projekt för bättre kollektivtrafik

När vi blir fler göteborgare behövs mer kollektivtrafik. Här är tre av många infrastrukturprojekt som är på gång.