Parker och natur

Jämmerberget, Skärvallsberget och Björlandahalvön är inte lika kända som Slottsskogen och Delsjön. Men ändå fina naturområden. Och nu vill staden lyfta fram många fler sådana, både stora och små.

Göteborgs okända oaser ska komma fram i rampljuset

Jämmerberget, Skärvallsberget och Björlandahalvön är inte lika kända som Slottsskogen och Delsjön. Men ändå fina naturområden. Och nu vill staden lyfta fram många fler sådana, både stora och små.

– Vi ska så klart utveckla de stora områdena, Lärjedalen, Ruddalen och många andra, som vi alltid har gjort. Men nu tar vi också fram de mindre områdena, säger Helen Svenstam, projektledare på park- och naturförvaltningen.

– Syftet är att naturen ska vara nära och tillgänglig, det vi kallar ett urbant friluftsliv, så att fler människor får möjlighet till den där dagliga halvtimmes promenaden i naturen som är så bra för hälsan.

Stadens nya friluftsprogram ersätter ett liknande från 1979. Mycket har hänt sedan dess och det som kallas friluftsliv är så mycket mer än svampplockning och skogspromenader. Naturen har kommit närmare staden, finns ibland mitt i den.

Natur mitt i stan

– I Göteborg har vi det bra förspänt för att vi har så många naturparker nära där vi bor, vi har mycket bebyggelse som är insprängd i naturområden, där det finns lite natur kvar, kanske en grön kulle, säger Helen Svenstam.

– De här små områdena finns lite överallt. Det gäller att göra dem attraktiva.

Göteborgs Stad har en klar inriktning mot förtätad bebyggelse, är det inte en risk att små grönområden försvinner då?

– Det är klart att vi måste värna de områdena, men jag ser ingen överhängande risk. Det finns många ytor som inte är grönområden som går att använda för förtätning, dåligt utnyttjade parkeringsplatser till exempel, säger Helen Svenstam.

Kan användas bättre

– Och det finns många gröna områden som kan användas väldigt mycket mer om vi bara gör dem mer tillgängliga.

Friluftsprogrammet ska visa hur utvecklingen av friluftslivet, i naturen och även i staden, ska se ut.

I förslaget sägs att "Göteborgs parker och naturområden ska vara till för så många som möjligt. Därför ska i första hand de friluftsaktiviteter gynnas som många människor utövar, till exempel promenader och motionslöpning.

Göteborgs parker och naturområden ska vara till för så många som möjligt.

Skidor, skridskor och pulka är aktiviteter som är ett komplement och variation till barmarksaktiviteter och kan prioriteras för att locka fler att vara ute mer på vintern. Ridning, fiske, klättring och terrängcykling är andra exempel på aktiviteter som efterfrågas och därför bör gynnas."

Och Göteborgs Stad ville veta vad göteborgarna tyckte. Under våren och sommaren 2016 kunde alla lämna önskemål och synpunkter via en anonym webbenkät.

Synpunkterna som kom in, mer än 600 stycken, utgjorde en del av underlaget till det nya friluftsprogrammet. Friluftsprogrammet beräknas vara klart för beslut i slutet på 2017.

Tre mindre kända naturområden i Göteborg

Jämmerberget

Jämmerberget ligger på Hisingen, mellan Prilyckegatan, Larseredsvägen och Norrleden. En "skogsbeklädd bergshjässa i böljande åkerlandskap", ett område dit många göteborgare har nära hemifrån. Här finns redan motionsspår, ridvägar, utegym och uteklassrum, men kan utvecklas mer, kanske för terrängcykling.

Skärvallsberget

Skärvallsberget ligger mellan Hinsholmen och Önnered. En promenadväg leder förbi skogsgläntor, badvikar och fina utsiktslägen. Här finns plats för vila, ro och kontemplation. Fler besökare kan hitta hit om man förstärker entréerna och skyltar från kollektivtrafikens hållplatser.

Björlandshalvön

Björlandahalvön norr om Björlanda Kile är ett nedlagt skjutområde som idag är naturreservat, men fortfarande ägs av militären. Här finns ett rikt fågelliv, jättegrytor och kulturminnen. I förslaget till friluftsprogram föreslås att utreda ett kommunalt köp av området, hela 222 hektar stort, och gör det mer tillgängligt för promenader och jogging.

Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 9 maj 2018)