Angered

Fler bostäder, utökad service och bättre möjligheter för de som bor i Angered. Det är några av tankarna när staden nu börjar titta på utvecklingen av nordöstra Göteborg.
Publicerad 23 februari 2017 (Uppdaterad 22 februari 2018)