Askim–Frölunda–Högsbo

Här hittar du alla byggprojekt i Askim–Frölunda–Högsbo som ingår i BoStad2021. En unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Distansgatan/Marconigatan

Fler bostäder ska byggas i Järnbrott. Ytor som idag används för markparkering kommer användas till bostäder med utrymme för lokaler i bottenvåningarna. Totalt innebär det 410 nya lägenheter på Distansgatan/Marconigatan.

Vad händer just nu?
Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Status
Planerad byggstart 2018/2019. Beräknas vara klart 2020/2021.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Distansgatan

Distansgatan/Marconigatan, Västra Frölunda

Mandolingatan

På Mandolingatan, med gångavstånd från knutpunkten Frölunda Torg och parklek, bollplaner och utegym i Positivparken, planeras för cirka 550 nya bostäder. Drygt 400 av dessa planeras stå klara till 2021.

Vad händer just nu?
Detaljplanen är godkänd i byggnadsnämnden och på väg till kommunfullmäktige för antagande.

Status
Planerad byggstart 2018. Beräknas vara klart 2019-2021.

 

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Mandolingatan

Mandolingatan, Västra Frölunda

Marconigatan, Västra Frölunda

Munspelsgatan

Området kring de så kallade stjärnhusen, nordväst om Frölunda Torg, ska förtätas. Här planeras för cirka 500 nya lägenheter. De nya bostäderna kommer att byggas utefter Lergöksgatan och Munspelsgatan, på ytor som idag främst används för parkering.

Vad händer just nu?
Bygget är igång.

Status
Beräknas vara klart preliminärt hösten 2019.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Munspelsgatan

Munspelsgatan, Frölunda Torg

Nymilsgatan

Gamla Motortekniska gymnasiet i Flatås har rivits. På tomten ska det nu byggas bostäder. Totalt planeras det för cirka 330 nya lägenheter samt en ny förskola.

Vad händer just nu?
Detaljplanen för Nymilsgatan är antagen men överklagad.

Status
Planerad byggstart 2017. Beräknas vara klart 2019.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Nymilsgatan

Nymilsgatan, Västra Frölunda

Olof Asklunds gata

Företagsområdet nordöstra Högsbo omvandlas till en levande stadsdel - Södra Änggården. Området får ett varierande utbud av bostäder, kontor, handel, caféer och restauranger samt två nya parker. Totalt planeras här för cirka 2000 bostäder, varav 600 planeras stå färdiga år 2021.

Vad händer just nu?
Planarbete pågår

Status
Planerad byggstart 2018. Beräknas vara klart 2021 och framåt.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Olof Asklunds gata

Olof Asklunds gata, Västra Frölunda

Högsbohöjd - Pennygången

Nya bostäder planeras söder om Högsboleden i höjd med Högsbomotet. Totalt rör det sig om cirka 700 lägenheter inklusive ytor för handel och kontor, som kommer att gränsa till bostadsområdet Pennygången. Drygt 400 av lägenheterna planeras stå färdiga år 2021.

Vad händer just nu?

Detaljplanen är godkänd i byggnadsnämnden och på väg till kommunfullmäktige för antagande.

Status
Planerad byggstart 2018. Beräknas vara klart 2021.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Pennygången

Pennygången, Högsbo

Tunnlandsgatan

I mitten av 1960-talet växte Kaverös fram. Stadsdelen har ett högt, lite avskilt läge med Ruddalens fritidsområde som närmaste granne. Nu ska fler få möjlighet att bo här – cirka 180 nya bostäder ska skapas genom påbyggnad av de befintliga husen på Tunnlandsgatan.

Vad händer just nu?
Detaljplanen för Tunnlandsgatan har vunnit laga kraft.

Status
Planerad byggstart 2018. Beräknas vara klart 2019-2021.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Tunnlandsgatan

Tunnlandsgatan, Västra Frölunda

Radiotorget

Radiotorget invigdes 1954 som det första satellittorget i världen. Det skulle tillsammans med andra stadsdelar ligga som satelliter kring Göteborgs centrum och själva förse invånarna med skola, sjukhus och affärer. Idag är Radiotorget ett stadsdelstorg med goda kommunikationer till andra delar av Göteborg. Nu planeras här för drygt 160 nya bostäder.

Vad händer just nu?
Detaljplanen för Radiotorget har vunnit laga kraft.

Status
Planerad byggstart 2018. Beräknas vara klart: 2019-2021.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Radiotorget

Radiotorget, Västra Frölunda

Gitarrgatan

Området mellan Altplatsen och Musikvägen, på gångavstånd från knutpunkten Frölunda Torg, ska utvecklas. Här planeras för cirka 160 nya lägenheter och 2000 kvadratmeter handel.

Vad händer just nu?
Arbete med granskningshandlingar pågår.

Status
Planerad byggstart 2019. Beräknas vara klart 2021.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Gitarrgatan

Gitarrgatan, Västra Frölunda

Projekt i BOSTAD2021

I BoStad2021 ingår 31 delprojekt, från Angered i norr till Frölunda i söder. Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika projekten. Vill du veta mer om respektive detaljplan, besök Göteborgs Stads Plan- och byggsida.

Rekordstort bostadsbyggande

”I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.”

Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Göteborg får 53 000 nya bostäder på tio år
Publicerad 29 augusti 2017 (Uppdaterad 15 februari 2018)