Backaplan

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren.
Status: Planering pågår. Beräknas klart: 2034.

Frågor och svar

Kvillebäcken kommer att vara helt färdigbyggt och inflyttat 2019 och är den första delen i den omvandling som håller på att ske på Backaplan. Här kommer finnas cirka 2000 bostäder och lika många arbetsplatser.

Backaplan består av ungefär 1 km² landareal vilket storleksmässigt kan jämföras med Linnéstaden eller Göteborg innanför vallgraven. Hur många människor kommer att bo och arbeta i Backplan? Cirka 10 000 människor kommer bo och arbeta här i framtiden. Idag kan man säga att ingen bor i området men det är många som har sin arbetsplats här.

Så som planerna ser ut nu så kommer omvandlingen och byggandet att pågå fram till cirka 2040. Men ett område blir aldrig riktigt färdigbyggt.

Ja, det ska bli Hisingens centrum med knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen för kollektivtrafiken och den nya blandade byggelsen med affärer, kontor, olika verksamheter, kulturhus och bostäder.

Det är Göteborgs Stad i ett unikt samarbete med mark- och fastighetsägarna Balder, Skandia Fastigheter, Platzer och IPA Fastigheter.

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 22 februari 2018)