Porslinsfabriken producerade porslin från år 1898 till 1941.

Porslin och kassaskåp i gamla gränstrakter

Nu är det tid för nästa epok. Backaplans centrala läge, dess goda tillgänglighet och långa handelstradition gör platsen intressant att utveckla till en del av innerstaden.

Fram till år 1658 gick gränsen mellan Sverige och Norge i Kvillebäcken. En liten del av Hisingen, ungefär motsvarande stadsdelen Lundby, var svenskt, medan resten av ön var norsk. Området som idag är Backaplan var mest landsbygd innan industri- och hamnverksamhet med tillhörande bostäder växte fram i slutet av 1800-talet.

Från mitten av 1800-talet utvecklades platsen vid Kvillebäckens utlopp till en viktig knutpunkt för resande till och från Hisingen. En färjelinje knöt samman detta område med Lilla Bommen. Vid färjeläget byggdes bostäder och fabriker, bland andra den numera rivna Göteborgs Porslinsfabrik. Den invigdes 1898 och köptes upp 1914 av Rörstrands Porslinsfabrik. År 1941 flyttades produktionen till Linköping och fabriken stängdes.

I Östra Kvillebäcken byggdes flera färgfabriker och mekaniska industrier. År 1969 flyttade den första stormarknaden, EPA, in i före detta kassaskåpsfabriken, där Coop Forum nu finns. Nu är det tid för nästa epok. Backaplans centrala läge, dess goda tillgänglighet och långa handelstradition gör platsen intressant att utveckla till en del av innerstaden.

Publicerad 1 februari 2018 (Uppdaterad 1 februari 2018)