Biskopsgården

Här hittar du alla byggprojekt i Biskopsgården som ingår i BoStad2021. En unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Norra Fjädermolnsgatan, Norra Hisingen

Norra Fjädermolnsgatan

På Norra Fjädermolnsgatan, nära grönområden som Svarte Mosse, planeras det för cirka 220 nya bostäder. Det ska även göras plats för lokaler i gatuplan. Korsande Sommarvädersgatan kommer samtidigt att bli mer av en stadsgata än en genomfartsgata.

Långströmsgatan, Norra Hisingen

Långströmsgatan

Långströmsgatan i Svartedalen ligger naturskönt med Flunsåsparken och Svarte Mosse på gångavstånd. Nu ska gatan flyttas väster ut och fyllas med bostäder för en stadslik miljö. Här planeras för ungefär 450 nya bostäder, en ny förskola och ett nytt torg som ska skapa handel och liv. 

Projekt som ingår i Bostad2021

I BoStad2021 ingår 31 delprojekt, från Angered i norr till Frölunda i söder. Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika projekten. Vill du veta mer om respektive detaljplan, besök Göteborgs Stads e-tjänst Plan- och byggprojekt.

Rekordstort bostadsbyggande

”I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.”

Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Intervju med Martin Öbo
Uppdaterad 19 september 2018