Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 16 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.
Status: Arbete med flera detaljplaner pågår. Beräknas klart: 2035.
Centralenområdet_videobild_1920x1080.png

Vision för Centralenområdet

Ett centrum för hela regionen

Redan i dag är Centralenområdet entrén till Göteborg. Hit anländer resenärer, besökare och pendlare dagligen.

Trafiken dominerar, men det finns goda möjligheter att utveckla det till en levande del av staden. I framtiden ska Centralenområdet vara mer än ett område som du passerar. Det ska bli en välkomnande entré till Göteborg - en plats som du gärna stannar kvar på med spännande och variationsrikt utbud. Här kan det finnas caféer och restauranger, men också kulturinstitutioner, aktivitetshus och utrymme för lek på torgen.

Detaljplanerna och projekten som pågår och tas fram nu möjliggör den utveckling som innebär att vi får en ny och välkomnande entré till Göteborg inom en snar framtid.

Det ska bli en välkomnande entré till Göteborg - en plats som du gärna stannar kvar på med spännande och variationsrikt utbud.

För att det ska bli ett centrum för hela regionen planerar vi för nya 2000 bostäder och 16 000 arbetsplatser i området med regionens bästa kollektivtrafikmöjligheter. Västlänken kommer att förbättra pendlingen till och från Göteborg, och kollektivtrafiknätet ska utvecklas så det blir enklare och snabbare att resa vidare i staden.

Flera höga hus i en tät bebyggelse som utmärker området kan växa upp i nära anslutning till Centralstationen, och det blir fler inbjudande platser och promenadstråk. Tänk att du kan promenera längs kajen till Skeppsbron, stanna till vid parker, caféer och restauranger samt njuta av den storslagna vyn längs med Göta Älv.

När Götaleden sänks ner och överdäckas frigörs ett stort område där det kan byggas kontor, bostäder, butiker och promenadvägar ner mot vattnet vilket gör området vackrare, grönare och mer tillgängligt.

Centralenområdet ska så småningom växa ihop med den nya bebyggelsen i Gullbergsvass men framförallt bli en central, viktig och levande del av staden med många kopplingar till resten av Göteborg och regionen.

Så påverkas trafiken i byggtid

På www.trafikgoteborg.nu kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. All trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Hur förändras stadsbilden i om med höga hus?

Frågor och svar

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Västlänken ska stärka kollektivtrafiken

”Västlänken är en motor med tydlig koppling till andra stadsutvecklingsprojekt, exempelvis Skeppsbron, Centralenområdet och Gullbergsvass.”

Karin Holmström, projektchef för Västlänken i staden

Västlänken
Uppdaterad 21 mars 2018