Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 16 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.
Status: Arbete med flera detaljplaner pågår. Beräknas klart: 2035.

Kontakt

 • Simon Wallqvist
 • Planarkitekt
 • Telefonnummer: 031-368 15 90
 • Magnus Ståhl
 • trafikplanerare
 • Telefonnummer: 031-368 25 81
 • Per Osvalds
 • Projektledare
 • Telefonnummer: 031-368 18 51
 • Åsa Huffmeier
 • Projektledare
 • Telefonnummer: 031-368 10 66

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads och Älvstadens nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev blir en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan blir ditt brev en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 13 februari 2018)