Dag Hammarskjöldsleden

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled, men i framtiden kan den bli en stadsgata med plats för bostäder, handel, kontor och service. Det är i alla fall den politiska viljan när staden tittar på möjligheten att utveckla trafikleden.

Dag Hammarskjöldsleden är en av de större infarterna till centrala Göteborg. Den sträcker sig genom Högbso till Radiomotet och byggdes under 1960-talet som en del av ett planerat system av trafikleder. Men när dessa leder inte byggdes och det stod klart att Dag Hammarskjöldsleden har spelat ut sin roll växtes tanken hos stadens politiker att utveckla leden till en stadsgata.

Dag Hammarskjöldsleden kan bli en förlängning av Linnégatan och Husargatan, men bebyggelse på båda sidorna och med minskad trafik. När det som i dag är Högsbo industriområde utvecklas till en levande blandstad kan också en stadsgata skapa en naturlig koppling mellan Högsbo och Järnbrott.

Tanken är att omvandla den i dag tättrafikerade motorleden till en boulevard eller stadsgata, omgiven av bostäder, kontor, service och handel.

Tanken är att omvandla den i dag tättrafikerade motorleden till en boulevard eller stadsgata, omgiven av bostäder, kontor, service och handel. På boulevarden ska det finnas plats för cyklister och gående, med möjlighet att korsa gatan på flera ställen. Ett övergångsställe kommer göra det möjligt att promenera mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården och vidare till Änggårdsbergen. Kollektivtrafiken kan utvecklas med spårvagn i gatuplan och eventuellt pendeltåg under mark. Gatan kan ha dubbla körfält för att vara så flexibel som möjlig, till exempel för en bussfil om det skulle behövas.

Arbetet är ännu inne i ett tidigt planeringsskede. En första studie gjorde 2013 – 2015 som visade på möjligheten att utveckla området med ett stort antal bostäder och hur en omvandling till stadsgata skulle skapa en attraktiv entré till Göteborg. Just nu görs flera studier och utredningar, om själva genomförandet ligger troligen en bit in på 2020-talet.

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 11 juli 2018