Evenemangsområdet

Var du med och slog publikrekord på Håkan Hellström? Eller kommer du hit för att se film och hockey, träna eller kolla på hajar? Varje år lockar evenemangsområdet runt 10 miljoner besökare. Under 2017 pågick en utredning om områdets utveckling. Den är nu klar och det är upp till politikerna att behandla ärendet.
Status: Utredning klar.

Skiss på förslaget där arenorna placeras norr om Valhallagatan. Illustration: Göteborgs Stad

Vad är evenemangsområdet?

Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i norr till Lisebergs södra parkering. Strategin var en gång i tiden att samla evenemang, arenor och mötesplatser mitt i city och i direkt anslutning till hotell, restauranger, attraktioner och kommunikationer. Det gör Göteborg unikt bland större städer, och är något som Göteborgs Stad vill utveckla ytterligare med nya upplevelser och mötesplatser.

Den här utredningen har fokuserat på området från och med Ullevi fram till och med Scandinavium. Mölndalsån avgränsar i öster och Skånegatan i väster.

Utredningen har tittat på olika möjligheter att placera två nya arenor i framtidens evenemangsområde. Dessa ska ersätta Scandinavium, som inte lever upp till de krav dagens evenemang ställer, och Lisebergshallen, som rivs för att ge plats för bygget av Västlänken.

Utredningen som gjorts av stadsledningskontoret i Göteborgs Stad föreslår att de framtida arenorna i evenemangsområdet placeras norr om Valhallagatan, att kommunen äger arenorna och att en privat operatör sköter driften.

Evenemangsområdet i e-tjänsten Plan- och byggprojekt

1700meter

Evenemangsområdet sträcker sig 1,7 km från Ullevi i norr till Liseberg i söder.

10miljoner

Så många besökare lockar evenemangsområdet varje år.

2043personer

tyckte till om hur evenemangsområdet ska utvecklas.

Hur kan området utvecklas?

Med arenorna placerade norr om Valhallagatan mellan Burgårdsparken och Mölndalsån är det möjligt att utveckla de ytor där nuvarande sporthallar, Valhallabadet och Scandinavium ligger. Till exempel med handel, restauranger, biograf, nöjen, upplevelser, kontor och bostäder.

För att förlänga Burgårdsparken kan eventuellt delar av arenornas tak vara möjliga att promenera på. Samtidigt kan området kring Mölndalsån utvecklas för rekreation. En ny passage mellan Bergakungen och Gårda kan fortsätta med en gång- och cykelväg över Mölndalsån, där det då öppnas upp för grönytor kring den nya bron.

Kanske kan det vara möjligt att promenera på arenorna? Illustration: Göteborgs Stad

Vad tyckte medborgarna?

Under maj 2017 genomfördes medborgardialoger vid nio olika tillfällen i fyra stadsdelar, kring utvecklingen av framtidens evenemangsområde. Boende, besökare, kultur, näringsliv och föreningar fick möjlighet att tycka till. Resultatet från medborgardialogen finns som bilaga till slutrapporten.

Bilden av evenemangsområdet är idag positiv särskilt i samband med evenemang och göteborgarna välkomnar en utveckling av området. Området ses framför allt som ett evenemangsområde med betoning på upplevelser och aktiviteter, medan bostäder och kontor är förhållandevis lågt prioriterat.

I dialogerna påpekas att tyngdpunkten när området utvecklas bör ligga på att stärka det som är bra och addera saker som skapar ännu mer värde, särskilt i de offentliga rummen som man vill ska vara attraktiva, tillgängliga och trygga mötesplatser. Burgårdsparken, Mölndalsån, Stora Katrinelunds landeri och Actionparken är exempel på sådant som redan idag uppfattas ha ett värde och som det går att bygga vidare på.

Var ska arenorna placeras?

Frågor och svar
Publicerad 16 mars 2017 (Uppdaterad 13 februari 2018)