Evenemangsområdet

Var du med och slog publikrekord på Håkan Hellström? Eller kommer du hit för att se film och hockey, träna eller kolla på hajar? Varje år lockar evenemangsområdet runt 10 miljoner besökare. Under 2017 pågick en utredning om områdets utveckling. Den är nu klar och det är upp till politikerna att behandla ärendet.
Status: Utredning klar.

Skiss på förslaget där arenorna placeras norr om Valhallagatan.

Vad är evenemangsområdet?

Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i norr till Lisebergs södra parkering. Strategin var en gång i tiden att samla evenemang, arenor och mötesplatser mitt i city och i direkt anslutning till hotell, restauranger, attraktioner och kommunikationer. Det gör Göteborg unikt bland större städer, och är något som Göteborgs Stad vill utveckla ytterligare med nya upplevelser och mötesplatser.

Den här utredningen har fokuserat på området från och med Ullevi fram till och med Scandinavium. Mölndalsån avgränsar i öster och Skånegatan i väster.

Utredningen har tittat på olika möjligheter att placera två nya arenor i framtidens evenemangsområde. Dessa ska ersätta Scandinavium, som inte lever upp till de krav dagens evenemang ställer, och Lisebergshallen, som rivs för att ge plats för bygget av Västlänken.

Utredningen som gjorts av stadsledningskontoret i Göteborgs Stad föreslår att de framtida arenorna i evenemangsområdet placeras norr om Valhallagatan, att kommunen äger arenorna och att en privat operatör sköter driften.

Detaljplaner, handlingar och byggprojekt

Kanske kan det vara möjligt att promenera på arenorna?

Vad tyckte medborgarna?

Under maj 2017 genomfördes medborgardialoger vid nio olika tillfällen i fyra stadsdelar, kring utvecklingen av framtidens evenemangsområde. Boende, besökare, kultur, näringsliv och föreningar fick möjlighet att tycka till. Resultatet från medborgardialogen finns som bilaga till slutrapporten.

Bilden av evenemangsområdet är idag positiv särskilt i samband med evenemang och göteborgarna välkomnar en utveckling av området. Området ses framför allt som ett evenemangsområde med betoning på upplevelser och aktiviteter, medan bostäder och kontor är förhållandevis lågt prioriterat.

I dialogerna påpekas att tyngdpunkten när området utvecklas bör ligga på att stärka det som är bra och addera saker som skapar ännu mer värde, särskilt i de offentliga rummen som man vill ska vara attraktiva, tillgängliga och trygga mötesplatser. Burgårdsparken, Mölndalsån, Stora Katrinelunds landeri och Actionparken är exempel på sådant som redan idag uppfattas ha ett värde och som det går att bygga vidare på.

Var ska arenorna placeras?

Frågor och svar

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienket. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 29 juni 2018