Så här kan Fjärdingsparken komma att se ut när den är klar

Fjärdingsparken - en ny stadsdelspark i Lundby

När medborgarna fick tycka till om den nya parken önskade de en park med mycket grönska.

Parkdelen som nu ska rustas upp blir en ny stadsdelspark – en lite större park som attraherar fler besökare än de som bor i kvarteren precis intill.

Den nya parken, som får namnet Fjärdingsparken, får fler gångvägar och mötesplatser, mer belysning, nya lekredskap och upprustade odlingslotter. En välkomnande plats för såväl avkoppling, som aktivitet och umgänge.

Fjärdingsparken kommer att bidra till att binda ihop de olika bostadsområdena. Hela Flunsåsstråket binder samman Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster.

Parken byggs i två etapper. Huvuddelen under höst och vår, 2018-2019 och en mindre del runt 2022, när den tillfälliga förskolan tas bort.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 2 februari 2018)