Utemiljön vid förskolan ska kännas stimulerande för barnen.

Utemiljön vid förskolan ska kännas stimulerande för barnen.

Ny förskola med naturinspirerad lekgård planeras

I en tätbebyggd stad måste det finnas många och bra utomhusmiljöer för barn i förskolan.

Därför planerar Göteborgs Stad en ny och större förskola i två våningsplan, med tillagningskök och en stimulerande, naturinspirerad lekgård på Fjärdingsgatan.

Förskolans lekgård vetter mot den gröna parken och blir en kompletterande utegård för barnen. På kvällar och helger är förskolans gård tillgänglig för fler barn i området.

Fjärdingsgatans nya förskola beräknas vara klar hösten 2020. Den har plats för cirka 140 barn och är uppdelad i åtta avdelningar.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 2 februari 2018)