Snart kan du spela fotboll på en miljövänlig fotbollsplan.

Snart kan du spela fotboll på en miljövänlig fotbollsplan.

Snart kan du boka fotbollsplan

Det byggs mycket i Lundby, bland annat på den tidigare naturgräsplanen Fjärdingsplan. När Flunsåsstråket rustas upp byggs därför en ny 11-spelsplan med konstgräs som ersättning för fotbollsplanen vid Fjärdingsplan.

Den nya konstgräsplanen, som anläggs intill Bjurslättsskolan, blir ett positivt tillskott både för föreningsliv, skol- och spontanidrott. Förhoppningen är att den ska öka den fysiska aktiviteten hos unga.

Traditionella konstgräsplaner består oftast av gummigranulat, som innehåller miljöfarliga mikroplaster. Det är väldigt positivt att Idrotts- och föreningsförvaltningen nu använder en miljövänlig fyllning av naturmaterialet kork för att bygga konstgräsplanen.

Fotbollsplanen beräknas bli klar maj-juni 2018. Planen får belysning och kommer kunna bokas av skolor och föreningar i Göteborgs Stads bokningssystem. 

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 2 februari 2018)