Träd tas ner vid fotbollsplanen - ersätts av nya i parken

I början av augusti börjar en ny konstgräsplan byggas, som en del av det nya Flunsåsstråket. För att ge plats för planen behöver 30 träd tas ned. Nya träd och buskar kommer att planteras i den intilliggande parken, som börjar byggas i september.

Idrotts- och föreningsförvaltningen som bygger planen har fått tillstånd av Länsstyrelsen att ta ned 30 träd. Träden som tas ned är pilar, lönnar och svartpopplar. De kommer att ersättas med nya träd i parken som kommer att anläggas i höst, precis bredvid den nya fotbollsplanen.

Park- och naturförvaltningen kompletterar trädbeståndet med fler sorter samt buskar och planteringar i den nya Fjärdingsparken i Flunsåsstråket.  Även fågelholkar och insektshotell sätts upp. Ett par av de träd som tas ned kommer att finnas kvar i parken som lekträd som barnen kan klättra på.

Publicerad 1 augusti 2018 (Uppdaterad 1 augusti 2018)