Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering och byggnation av första delen av etapp 1. Beräknas klart: 2040.
Följ med när Antonio och Vincent utforskar Frihamnen som är en viktig del av Göteborg.

Följ med när Antonio och Vincent utforskar Frihamnen som är en viktig del av Göteborg.

En ny stadsdel växer fram

När staden fyller 400 år 2021 kommer första etappen av Jubileumsparken vara klar och ombyggnationen av Magasin 113 vara färdig för nya hyresgäster som exempelvis Göteborgs Konsthall.

Ambitionen om Frihamnen är hög. Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 2040 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, bostäder, parker och tät kollektivtrafik. 15 000 människor ska bo och lika många ska arbeta här.

Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Ambitionen om Frihamnen är hög

Redan idag är en del av Jubileumsparken i bruk och erbjuder aktiviteter som bad, bastu, sim- och seglarskola. För aktivitetsschema och mer information om Jubileumsparken läs mer på alvstaden.se/jubileumsparken.

Just nu pågår planering av första delen av Frihamnen där ett konsortie är bildat i samverkan mellan offentliga och privata bolag. Läs mer på Frihamnen.com

Göteborgs Stadstriennal 19–22 september 2018

”Mycket händer i Göteborg nu. Vi står inför stora och spännande förändringar och därför är det viktigt att vi skapar samtal och fördjupningar kring stadsutveckling. Vi ser Göteborgs Stadstriennal som ett slags fönster mot framtidens Göteborg.”

Björn Siesjö, stadsarkitekt, välkomnar alla att ta plats i samtalet om framtidens Göteborg på Göteborgs Stadstriennal 19–22 september 2018.

Program för Göteborgs Stadstriennal

När ska hela Frihamnen vara färdigt?

Frågor och svar

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Tre år kvar tills Göteborg firar 400 år

”Vi vill skapa något som har bestående värden för staden. Tillsammans arbetar vi för att göra Göteborg till en hållbar och öppen stad.”

Therese Brusberg, projektchef för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

Göteborg 400 år

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienket. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 13 juni 2018