Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering och byggnation av första delen av etapp 1. Beräknas klart: 2035.
Frihamnen - morgondagens Göteborg

Frihamnen - morgondagens Göteborg

En ny stadsdel växer fram

När staden fyller 400 år 2021 ska 1 000 bostäder och lika många arbetsplatser stå klara i Frihamnen.

Ambitionen om Frihamnen är hög. Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 2040 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, bostäder, parker och tät kollektivtrafik. 15 000 människor ska bo och lika många ska arbeta här.

Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Redan till 2018 är tanken att cirka 1000 temporära bostäder ska vara på plats, för att snabbt fylla stadens behov av bostäder. Dessa byggs för studenter, nyanlända och företag.

Redan idag är en del av Jubileumsparken i bruk och erbjuder aktiviteter som bad, bastu, sim- och seglarskola. För aktivitetsschema och mer information om Jubileumsparken läs mer på alvstaden.se/jubileumsparken.

Just nu pågår planering av första delen av Frihamnen där ett konsortie är bildat i samverkan mellan offentliga och privata bolag. Läs mer på Frihamnen.com

När ska hela Frihamnen vara färdigt?

Frågor och svar

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Tre år kvar tills Göteborg firar 400 år

”Vi vill skapa något som har bestående värden för staden. Tillsammans arbetar vi för att göra Göteborg till en hållbar och öppen stad.”

Therese Brusberg, projektchef för Göteborgs 400-årsjubileum.

Göteborg 400 år

Vad tycker du om den här webbplatsen?

Hjälp att att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår mini-undersökning med endast en (1) fråga. Det tar mindre än en minut. Tack för dina synpunkter!

Svara på frågan
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 15 februari 2018)