Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering och byggnation av första delen av etapp 1. Beräknas klart: 2035.

FAQ

Inom den första etappen ska det byggas cirka 3 500 bostäder och finnas plats för 3000 arbetsplatser. Under sista etappen 2017-18 ska cirka 1000 temporära bostäder vara på plats. Tanken är att flera målgrupper ska vara aktuella: student-, nyanlända- och företagsbostäder. Redan till 2021 planeras 1000 bostäder och 1000 arbetsplatser stå klara.

År 2040 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära och dynamisk stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, boenden, parker och god kollektivtrafik. I framtiden ska cirka 15 000 människor bo och lika många arbeta här.

För hyresrätt gäller bostadskö via boplats.se. Det kostar 100 kronor per år att vara registrerad. För bostadsrätt kontaktar man respektive byggherre, se frihamnen.com för mer information.

Den befintliga gångbron mot Brämaregården ersätts med en bro för både gång- och cykeltrafik. Den cykeltunnel som finns under Lundbyleden vid Porslinsfabriken ska kompletteras med en fortsättning under Hamnbanan.

Det planeras dels en hållplats där Hisingsbron kommer att landa, dels en i Lindholmsalléns förlängning, ungefär i höjd med Kvillebäckens utlopp. En båtskyttel över älven är också med i planerna. Inom Frihamnen planeras för ytterligare kollektivtrafik, gärna eldrivet.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 15 februari 2018)