Frölunda Torg

Frölunda Torg är en av de viktiga platserna i Göteborg där kollektivtrafik, handel, arbetsplatser och bostäder samlas. Det är en plats som ständigt är under utveckling, och nu är det dags att titta på möjligheterna att bygga ut köpcentret och kraftsamla med fler bostäder och verksamheter.

Med 40 butiker, banker, apotek, andra serviceinrättningar och en egen spårvagnshållplats var Frölunda Torg Nordens största köpcenter under tak när det invigdes 1966 av Olof Palme. Under åren har Frölunda Torgs byggts ut i olika etapper – senast var 2009 då inte bara köpcentret byggdes ut, utan det också blev en ny spårvagnshållplats, nytt parkeringshus och tre nya bostadshus. Frölunda Torg har idag 150 butiker. Nu är det dags för nästa utvecklingsfas!

Frölunda Torg och de kringliggande gatorna skulle kunna utvecklas med uppemot 1650 nya bostäder, 40 000 m2 handel och verksamheter (köpcentret är i dag 75 000 m2 stort), samt parkeringar, främst i garage. Där det i dag är markparkeringar utmed Marconigatan finns det möjlighet att istället bygga nya bostadskvarter som skapar en trevligare och livfullare miljö som blir mer stadsmässig.

Frölunda Torg är också en av Göteborgs fem strategiska knutpunkter där det finns både kollektivtrafik, handel, arbetsplatser och service. Att utveckla området med mer bostäder och verksamheter skapar fler funktioner i stadsdelen, och skulle kunna bidra till en grön och attraktiv stadsmiljö.

Förutom den här detaljplanen för Frölunda Torg pågår flera andra planer och utvecklingsprojekt i Västra Frölunda. Allt som allt kan stadsdelen växa med upp till 6000 nya bostäder.

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienket. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 22 mars 2018