Göteborgs Hamn

Nya hamnterminaler, logistikområden, vägar och järnvägar byggs för att stärka Göteborgs Hamn som Skandinaviens främsta godsnav. Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikläge 15 år i rad och det är en position som Göteborgs Hamn tänker behålla. Vi bygger ut för att rusta oss för framtida godsvolymer, större fartyg och näringslivets krav på snabb omlastning av gods i hamnens närhet.

Hamnen växer som aldrig förr

Visste du att cirka 30 procent av Sveriges utrikeshandel passerar kajerna i Göteborg? Hamnens utbyggnad innebär fördelar för import- och exportföretag i hela landet. Importlager i hamnens närhet, liksom omlastningsterminaler för exportgods, gör logistiken snabb och smidig och är efterfrågade satsningar. Nya logistikområden gör det också möjligt för nya företag att etablera sig i Göteborg.

Redan idag sysselsätter hamnen i göteborgsområdet, direkt eller indirekt, ungefär 22 000 människor. De nya hamnterminalerna och logistikområdena väntas ge ännu fler jobb och bidra till tillväxten, både under tiden de byggs och när de är i drift.

”Redan idag sysselsätter hamnen i göteborgsområdet, direkt eller indirekt, ungefär 22 000 människor.”

Hamnens utbyggnad ska göras med så liten påverkan på omgivande natur- och djurliv som möjligt. Vi har därför ett tätt samarbete med naturskyddsföreningar för att hitta lösningar i samverkan.

Nya hamndelar byggs med hjälp av återanvändning av överblivna lermassor från de stora infrastrukturprojekten som pågår i Göteborg just nu. På så sätt hushåller vi med jordens resurser och undviker långa transporter.

Så ska Göteborgs Hamn växa

Byggprojekt nära vattnet

Göteborgs historiska koppling till vattnet har försvagats och behöver återskapas. Det gör vi genom att utveckla sjöfarten i samspel med staden, skapa fler mötesplatser vid vattnet med ett nät av små gröna platser, badaktiviteter och kajstråk.

Publicerad 4 oktober 2017 (Uppdaterad 14 februari 2018)