Haga

En ny knutpunkt för Göteborgs och regionens kollektivtrafik, bättre plats för gående och cyklister samt en stadsdel som behåller sin unika karaktär. Så ser planerna ut för området runt Västlänkens station Haga.

Haga behåller sin unika karaktär

Station Haga kommer att få tre uppgångar: i Kungsparkens västra del, vid Pusterviksplatsen samt i Handelshögskolans nya byggnad.

I samband med att stationsuppgångarna för Västlänken blir klara planeras också andra förändringar i området. Enligt förslaget till detaljplan ska nuvarande spårvagnshållplats vid Haga bli rymligare och det ska även göras plats för bussar. Södra Allégatan och Parkgatan byggs samtidigt om så att bilisterna slipper dela fil med spårvagnarna. Cykelvägar planeras i Allén, där det också blir ett cykelgarage. Den stökiga korsningen mellan allégatorna försvinner och ersätts med stenbelagd yta för cyklister och gående. Därtill kan det komma att byggas en ny gångbro över kanalen som kopplar till en upprustad Haga Kyrkogata.

Detaljplan för Haga station

Västlänken ska stärka kollektivtrafiken

”Västlänken är en motor med tydlig koppling till andra stadsutvecklingsprojekt, exempelvis Skeppsbron, Centralenområdet och Gullbergsvass.”

Karin Holmström, projektchef för Västlänken i staden

Västlänken

Vad tycker du om den här webbplatsen?

Hjälp att att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår mini-undersökning med endast en (1) fråga. Det tar mindre än en minut. Tack för dina synpunkter!

Svara på frågan
Uppdaterad 22 mars 2018