Så här kan Hisingsbron och Centralenområdet se ut i framtiden.

Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2021.
Hisingsbron – More than a bridge

Hisingsbron – More than a bridge

Bron som gör staden hel

Rakt igenom de centrala delarna i Göteborg rinner Göta älv. Men fastän det bara är drygt 200 meter över älven känns det långt mellan Hisingen och fastlandet.

Tanken är att låta staden längs södra och norra älvstränderna växa närmare vattnet och på så sätt göra avståndet kortare, både faktiskt och känslomässigt. Den nya bron är lägre och och ska göra det lättare att ta sig över älven, för kollektivtrafik såväl som fotgängare, cyklister och bilar. Hisingsbron, som är en lyftbro, ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Detta ger också möjlighet att bygga bostäder, arbetsplatser, stråk och mötesplatser i ett område som tidigare bara haft plats för vägar och parkeringsplatser. Ena brofästet hamnar i Centralenområdet och det andra brofästet hamnar mellan Ringön och Frihamnen.

Den nya bron är lägre och och ska göra det lättare att ta sig över älven, för kollektivtrafik såväl som fotgängare, cyklister och bilar.

När är Hisingsbron färdig?

Frågor och svar

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Projekt i Västsvenska paketet

Det här projektet är en del av Västsvenska paketet – en satsning för ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. Paketet innehåller stora satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik.

Projekt för bättre kollektivtrafik

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Till 2035 ska vi göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. För att vardagslivet ska fungera krävs mer och bättre kollektivtrafik.

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienket. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 5 juli 2018