Så här kan Hisingsbron och Centralenområdet se ut i framtiden.

Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2021.

Frågor och svar

Brobygget kommer att kosta 3,5 miljarder kronor enligt 2009 års prisnivå.

Det är mycket dyrare att bygga en tunnel än att bygga en bro. Om vi hade byggt en tunnel skulle vi även ha behövt en bro för gående och cyklister.

En lägre bro behöver inte lika mycket plats i anslutning till bron. Alltså kan staden använda mark som ligger mitt i centrum till att bygga fler bostäder, arbetsplatser och byggnader med plats för kultur, restauranger och butiker. En lägre bro blir inte ett lika stort hinder för att binda samman de nya bostadsområdena på båda sidor om älven och det är enklare att ta sig över till fots eller på cykel.

En arkitekttävling utlystes för att ge alla världens arkitektkontor möjlighet att komma med förslag på utformningen av Göteborgs nya bro. Av alla förslag som kom in valdes fem förslag ut efter att man bedömt dem utifrån kategorierna landmärke, gestaltning, skönhet, funktion, byggbarhet och ekonomi. Av de fem förslagen valdes Arpeggio av en professionell jurygrupp som vinnare.

När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När den står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter. Bredden på bron kommer bli 40 meter. Den kommer ha två kollektivtrafikfält, ett i vardera riktning. Två fordonstrafikfält i vardera riktning och dubbelriktade gång- och cykelbanor på vardera sidor. Bredden för just gång och cykel kommer vara 4,5 meter och 6,5 meter på de sträckor där det finns bänkar och balkonger. Balkongerna gör det möjligt för folk som går och cyklar att vika av för att ställa sig intill gångbanan. På balkongerna kan man slå sig ner på en bänk och titta på utsikten, ta bilder eller bara ta det lugnt en stund. Befintliga Götaälvbron har idag yta för gång- och cykelbana på 2,5 meter.

Hisingsbrons längd har en total brolängd med ramper och kollektivtrafikbro på cirka 1100 meter. Varav Arpeggio, bron över Göta Älv blir 440 meter.

– Bron har ett avancerat ljussättningssystem. Det gör att den kommer att vara möjlig att belysa på ett mycket fint sätt när mörkret har fallit.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 19 juni 2018)