Så här kan Hisingsbron och Centralenområdet se ut i framtiden.

Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2021.

Frågor och svar

När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När den står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter. De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

 

Bredden kommer att bli 40 meter (Götaälvbron är 27 meter bred). Hisingsbron kommer att ha två fordonstrafikfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor. Bredden för gång- och cykeltrafik kommer att vara 4,5 meter och 6,5 meter på de sträckor där det finns balkonger. Balkongerna kommer att finnas västerut och gör det möjligt att slå sig ner på en bänk och titta på utsikten, ta bilder eller bara ta det lugnt en stund. Befintliga Götaälvbron har idag 2,5 meter breda fält för gång- och cykeltrafik.

 

Hisingsbron har en total brolängd på 1380 meter, om man räknar med samtliga delar på land, det vill säga ramper, kollektivtrafikbron och Stadstjänarebron. Arpeggio - brodelen över Göta Älv - blir 440 meter.

Enligt tidsplanen ska Hisingsbron öppna för buss-, bil-, cykel- och gångtrafikanter vid årskiftet 2020/2021 och ungefär ett halvår senare för spårvagnstrafik. Under det halvåret byggs spårvägen på den nya bron. Götaälvbron beräknas vara nedmonterad år 2022. 

Hisingsbron är en så kallad lyftbro där mittendelen lyfts upp mellan fyra pyloner vid öppning. Öppningen kommer att ta cirka 8 minuter, vilket motsvarar Götaälvbrons öppningstid idag.

Brobygget kommer att kosta 3,5 miljarder kronor enligt 2009 års prisnivå.

Det är mycket dyrare att bygga en tunnel än att bygga en bro. Om vi hade byggt en tunnel skulle vi även ha behövt en bro för gående och cyklister.

En lägre bro behöver inte lika mycket plats i anslutning till bron. Alltså kan staden använda mark som ligger mitt i centrum till att bygga fler bostäder, arbetsplatser och byggnader med plats för kultur, restauranger och butiker. En lägre bro blir inte ett lika stort hinder för att binda samman de nya bostadsområdena på båda sidor om älven och det är enklare att ta sig över till fots eller på cykel.

En arkitekttävling utlystes för att ge alla världens arkitektkontor möjlighet att komma med förslag på utformningen av Göteborgs nya bro. Av alla förslag som kom in valdes fem förslag ut efter att man bedömt dem utifrån kategorierna landmärke, gestaltning, skönhet, funktion, byggbarhet och ekonomi. Av de fem förslagen valdes Arpeggio av en professionell jurygrupp som vinnare.

Absolut! Bron har ett avancerat ljussättningssystem som gör att den kan belysas på ett mycket fint sätt. Ljussättningen kan även anpassas till olika evenemang som pågår i staden.

Har du fler frågor?

Kontakta oss här
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 10 augusti 2018)