En del av representanterna från projektet som svarade på frågor under veckan.

De mest populära frågorna om Hisingsbron

Hur lång livslängd kommer Hisingsbron att ha? Och hur mycket mer yta än på Götaälvbron får gångare och cyklister? Det är frågor som ofta ställs till brobyggarna för Hisingsbron. Här ger vi svaret på de mest populära frågorna.

Mellan den 14 och 21 juni var projekt Hisingsbron och Skanska- MTHøjgaard på plats under Volvo Ocean Race i Frihamnen i Göteborg för att berätta och svara på frågor om Hisingsbron. Göteborgsvädret var ett faktum och emellanåt var det ganska blött, men trots det var många nyfikna på stadens nya bro. Frågorna rörde framförallt Hisingsbron jämfört med Götaälvbron, vilket inte är konstigt då den gamla trotjänaren underlättat för miljoner människor att ta sig över älven i snart 80 år.

Trots att den mesta trafiken går ovanpå dagens bro, rörde många frågor trafiken under den kommande bron och om höjden kommer att stoppa sjöfarten upp till Vänern. Lyckligtvis är svaret på den frågan nej. Hisingsbron har en segelfri höjd på 12 meter och i öppet läge 28 meter. Stallbackabron i Trollhättan i den andra änden av Göta älv är en fast bro på 27 meter och är den som i så fall skulle sätta stopp för de stora fraktfartygen.

När man planerade hur Göteborgs nya bro skulle se ut jämfördes olika alternativ där fokus var på stadsutveckling, trafik på land samt trafik på vatten.

När man planerade hur Göteborgs nya bro skulle se ut jämfördes olika alternativ där fokus var på stadsutveckling, trafik på land, samt trafik på vatten. Utefter det valdes en mellanhög bro, eftersom en sådan gynnar stadsutveckling då den frigör massvis med landyta på båda sidor om älven, förenklar gång- och cykeltrafik över bron (bron blir flackare) samt påverkar sjöfarten mindre än vad en lågbro skulle göra.

Utifrån veckan som gått, kommer här mer matnyttig och efterfrågad Hisingsbro-fakta:

  • Bredd: 40 meter (Götaälvbron är 27 meter). Av dessa får gång- och cykeltrafik totalt 11 meter. Dessutom tillkommer ytterligare yta för balkonger på den västliga sidan.  
  • Längd: 1380 meter om alla ramper och bro-ytan på land räknas in. Arpeggio – brodelen som går över älven – är 440 meter.
  • Öppning: Hisingsbron är en lyftbro där mittendelen lyfts mellan pylonerna. En öppning tar cirka 8 minuter, det är ungefär samma som för Götaälvbron idag.
  • Kostnad: 3,5 miljarder enligt 2009 års prisnivå. Västsvenska paketet medfinansierar med cirka 1,6 miljarder. Resterande 1,9 miljarder står Göteborgs Stad för.
  • Varför en ny bro? Götaälvbron stod färdig år 1939. Efter snart 80 år är stålet för sprött för att både reparera och använda länge till. Varför man inte bygger en tunnel beror bland annat på att man då behövt en bro för gång- och cykeltrafik.
  • Hur länge kommer Hisingsbron att leva? Den beräknas kunna bära trafikanter i 120 år.

Vill du följa brobygget live?

Ett hett tips för den som vill följa brobygget är att gå över Götaälvbron på den östra sidan. Där har man den absolut bästa utsikten över byggarbetsplatsen och kan följa brobygget vecka för vecka.

Ett annat alternativ är att besöka Våning 2026 i Läppstiftet, Lilla Bommen. Där kan skolklasser, företag och organisationer boka studiebesök och få veta mer om Hisingsbron och annan stadsutveckling. Är du intresserad av ett besök? Skicka ett mejl till vaning2026@trafikkontoret.goteborg.se eller läs mer sidan som du når via länken nedan.

Publicerad 27 juni 2018 (Uppdaterad 19 september 2018)