Gjutformen fylls med betong. Till höger i bild syns en liten bit av mittstödet.

Så här byggs den nya Stadstjänarebron

När Götatunneln enkelriktas frigörs tillräckligt mycket yta för att projekt Hisingsbron ska kunna färdigställa den nya Stadstjänarebron – delen av Hisingsbron som går över E45:an. Men hur går man tillväga i ett sådant bygge? Här förklarar vi hur det går till.

Hisingsbron består av tre olika broar; en kollektivtrafikbro, en ny Stadstjänarebro och Arpeggio – brodelen som går över älven. Men dessa broar står inte enskilt utan sluter an till varandra och bildar tillsammans Hisingsbron. Stadstjänarebron är en liten men betydande bro på fastlandet som ska gå över E45:an. Hisingsbron kommer att ha en annan höjd än dagens Götaälvbro, så för att Arpeggio ska få en naturlig följd bygger man en ny Stadstjänarebro som anpassas till Arpeggios höjd och tillfartsramper.

För att Arpeggio ska få en naturlig följd bygger man upp en ny Stadstjänarebro som anpassas till Arpeggios höjd och tillfartsramper.

I och med enkelriktningen av Götatunneln får projekt Hisingsbron tillräckligt med yta för att under sommar och höst kunna färdigställa hela Stadstjänarebron. Arbetet är redan påbörjat och från ”Bananbron” kan man följa arbetet på nära håll. Men det är inte alltid lätt att hänga med, enkelt förklarat går bygget av Stadstjänarebron till så här:

  • Två valv kommer att byggas över E45:an med ett stöd norrut (mot Hisingen), ett stöd i mitten och ett stöd söderut (mot Centralen), varpå Stadstjänarebron sedan ska vila.
  • Mittstödet och det norra stödet är färdiga.
  • Just nu gjuter man valvet mellan det norra stödet och mittstödet, vilket innebär att den uppbyggda gjutformen fylls med betong som stelnar och blir starkt.
  • I vecka 27 började arbetet med grundläggning för det södra stödet. Grundläggning innebär pålning, det vill säga att pålar som bottenplattan ska vila på slås ner i marken. Pålningen pågår i cirka 6 veckor.
  • Efter detta gjuts bottenplattan ovanpå de nedslagna pålarna.
  • På bottenplattan byggs sedan väggen för valvet upp, det som blir det södra stödet.
  • Valvet mellan det södra stödet och mittstödet gjuts i november.

Efter att stöd och båda valven byggts upp, fortsätter arbetet ovanpå mot en färdig bro. En stor skillnad från nuvarande Stadstjänarebron är att den nya blir bredare och kommer att ha dubbelriktade filer för gång- och cykeltrafik.

Publicerad 6 juli 2018 (Uppdaterad 1 november 2018)