Karlavagnsplatsen

Kvarteren runt Karlavagnsplatsen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse - på höjden. På bara tio hektar ska det byggas ungefär 1 900 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad.
Status: Planen är antagen av kommunfullmäktige. Beräknas klart: Karlatornet 2021.

Så här kan Karlavagnsplatsen se ut när det är klart.

Höjdarkvarter med 1 900 nya lägenheter

Det kan vara svårt att föreställa sig hur kvarteren runt Karlavagnsplatsen kommer att bli. Det finns inte något liknande område i Göteborg i dag. För att få en bild av hur området kommer att te sig så gäller det att titta uppåt. Över 240 meter uppåt.

Det planeras för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse på en yta som sträcker sig över tio hektar på vad som i dag till största delen är en parkeringsplats. Det planeras för bostäder i olika former – som hyres- och bostadsrättslägenheter, äldreboende och hotell - men också kontor, förskolor, handel och annan service.

Karlatornet och de högre delarna av kvarteret kommer att vara synligt från stora delar av staden. Tornet blir nordens högsta byggnad och har goda chanser att bli ett landmärke i Göteborg. Här är det tänkt att det ska finnas en tillgänglig utsiktsplats för allmänheten i någon av de högsta våningarna i huset.

Karlatornet planeras få sällskap av ytterligare fyra höghus. Höghusen bildar en uppåtgående spiral från det lägsta på 60 meter upp till 94, 125 och 147 meter och kröns slutligen av Karlatornet som planeras bli över 240 meter.

I detaljplanen står att Karlatornet kan bli upp till 260 meter. Just nu planeras byggnaden att bli 247 meter och det skulle med god marginal bli Göteborgs högsta.

Enligt planen kommer det även att hända saker under jord. Ett garage i två plan planeras under hela området för att möta de behov av parkering som kommer att finnas.

I dag bor drygt 3 000 personer i Lindholmen. Med Karlastaden kommer befolkningssiffran att förändras dramatiskt. Här planeras för cirka 1 900 lägenheter.

Detaljplaner och byggprojekt inom området

Så påverkas trafiken i byggtid

På www.trafiken.nu kan du se trafikläget just nu. Trafiken.nu är en trafikportal med samlad information om trafiken i Göteborgsområdet. Syftet är att göra ditt resande så smidigt som möjligt.

www.trafiken.nu

Så här kan vyn från Karlavagnstornet se ut

Bilder

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Vision Älvstaden ska hela Göteborg

”Det är inte betong och armering som skapar värde i en stad, utan människor och möten. Vi vill skapa livskvalitet, helt enkelt.”

 Johan Ekman, Älvstranden Utveckling

Historien om Vision Älvstaden
Publicerad 21 februari 2017 (Uppdaterad 16 februari 2018)