Karlavagnsplatsen

Kvarteren runt Karlavagnsplatsen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse - på höjden. På bara tio hektar ska det byggas ungefär 1 900 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad.
Status: Planen är antagen av kommunfullmäktige. Beräknas klart: Karlatornet 2021.

Kontakt

  • Anna Rudholm
  • Projektledare/planarkitekt Stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 18 33
  • Tore Hjelte
  • Projektledare/planarkitekt Stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 15 74
  • Charlotte Ohlsson
  • Kommunikationsstrateg
  • Telefonnummer: 031-368 15 46

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads och Älvstadens nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev blir en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan blir ditt brev en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Publicerad 21 februari 2017 (Uppdaterad 16 februari 2018)