Tyck till om gator och torg i Karlastaden

För att Karlastaden ska blir en så bra plats för så många som möjligt har Karlastaden Utveckling beställt förslag på hur gator och torg i kvarteren kan se ut. Med utgångspunkt från förslag från tre arkitektkontor vill Göteborgs Stad ta del av dina tankar och synpunkter om hur utemiljön i kvarteren bäst ska utformas. Här kan du se alla förslag och lämna dina synpunkter.

Titta på de bifogade pdf:erna på varje förslag och tyck sedan till i formuläret nedan.

Rambölls

Rambölls förslag har hämtat inspiration från stjärnhimmeln och de kallar sitt förslag Nova. Det innehåller belysning i flera nivåer som bildar en stjärnhimmel ovan de mindre gatorna och i gatukorsningar. På marken bildar markbeläggningen med stenar i olika färger mönster som vägleder besökaren. Vid Karlatornet finns en damm och vattnet går som ett tema genom förslaget.

Rambölls förslag (pdf, 4 mb)

Sweco

Förslaget kopplar ihop stenstaden med bohuslänska klippor. I den strikta staden finns markbeläggning som liknar en linjal utlagd rakt igenom området. Linjalen visar meter för meter Karlatornets höjd. I gränderna vid sidan om finns en helt annan miljö med en stenbeläggning där vissa stenar lyfts bort för att ge plats för växtlighet och andra höjts upp för att göra sittplatser. Konsten är en viktig del av platsen.

Swecos förslag (pdf, 25 mb)

Tyréns

Förslaget bygger på att göra utrymmet mellan husen lekfullt, intimt och grönt. Lager på lager. Här finns både grönskande tak och väggar och en rulltrappa för enkel och smidig cykelparkering. Torget ut mot Lindholms allén innehåller olika rum så att gränsen mellan Karlastaden och resten av Lindholmen mjukas upp. Förslaget växer med att platsen utvecklas och innehåller många flexibla lösningar.

Tyréns förslag (pdf, 17 mb)

Tyck till om de tre förslagen

Nästa steg

Nästa steg är att en bedömningsgrupp tittar på alla förslag och bestämmer vilket som man ska arbeta vidare med.

Publicerad 7 november 2018 (Uppdaterad 7 november 2018)