Korsvägenområdet

Korsvägen ska bli en plats för människor där det är enklare att mötas och umgås, en aktiv plats i en växande innerstad. I dag är det i första hand biltrafiken som tar plats – men i framtiden vill vi att det ska bli ett område där det är enkelt att gå eller cykla.
Status: Arbete med flera detaljplaner pågår. Beräknas klart: 2026 (merparten).
Korsvagen_tumnagel_videobild_1920x1080.png

Station Korsvägen

Korsvägen ska bli tryggare och trevligare

Alla passerar Korsvägen någon gång. Här byter vi buss eller spårvagn. Hit tar vi oss för att besöka Svenska Mässan, Liseberg, Universum eller Världskulturmuseet. Hit tar vi oss också för att fortsätta till Ullevi, Scandinavium, bio, restauranger eller något annat längs evenemangsstråket. Eller kanske för att ta flygbussen till Landvetter.

Korsvägen är en mötesplats och en samlingsplats, en vital och viktig del av Göteborg som också är det första många besökare möter.

Korsvägenområdet är en mötesplats och en samlingsplats, en vital och viktig del av Göteborg som också är det första många besökare möter. Men Korsvägenområdet är mycket mer – här ryms också bostäder, skolor och en central park. Och det är ett av de områden i staden där mycket planeras för att skapa en tryggare och mänskligare miljö.

Inom de närmaste tio åren planeras det för mycket som kommer att förändra Korsvägenområdet. Stadsmiljön ska utvecklas, inte bara för de som passerar området utan också för alla som bor och arbetar runt Korsvägen. Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Biltrafiken, som i dag skapar stora barriärer behöver inte ta lika stor plats utan istället ska utrymme ges åt fotgängare och cyklister.

Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Utrymme ska ges åt fotgängare och cyklister.

Nya byggnader och nya arbetsplatser kommer göra att fler människor rör sig i området under större delar av dygnet vilket ökar tryggheten. Korsvägen ska mycket tydligare bli en plats att vistas på och bli en naturlig del av innerstan.  Västlänkens station kommer också att ha stor betydelse och ytterligare öka tillgängligheten till området.

I stadsutvecklingsprogrammet för området samlas en övergripande bild och flera olika detaljplaner är på gång. Mycket ska vara klart till 2026 då Västlänken öppnar, men samtidigt ska området fungera under byggtiden. Samverkan och samordning kommer därför att vara väldigt viktigt mellan de olika aktörerna. 

Ska det byggas nya arenor i området?

Frågor och svar

Projekt för bättre kollektivtrafik

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Till 2035 ska vi göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. För att vardagslivet ska fungera krävs mer och bättre kollektivtrafik.

Västlänken ska stärka kollektivtrafiken

”Västlänken är en motor med tydlig koppling till andra stadsutvecklingsprojekt, exempelvis Skeppsbron, Centralenområdet och Gullbergsvass.”

Karin Holmström, projektchef för Västlänken i staden

Västlänken
Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 14 februari 2018)