Lillhagsparken

Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser. Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Det som förr mest var förknippat med mentalsjukhuset som låg där, är på väg att förvandlas till en grön attraktiv plats att bo i.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2019.

Bo nära naturen i Lillhagsparken

Lillhagsparken ska enligt visionen för området erbjuda ett levande bostads- och verksamhetsområde i parkmiljö. Tanken är att den kulturhistoriska parkmiljön ska tas tillvara och utvecklas. Samtidigt ska det finnas plats för fler människor. En större förskola hade bygstart under 2017.  

Naturområdena runt Lillhagsparken är av varierande karaktär och en stor tillgång vad gäller naturupplevelser. De ska därför bevaras och förstärkas. Nya parkområden ska tas fram och det planeras även för en ny lekplats. Kollektivtrafiken ska bli tätare liksom möjligheterna att gå eller cykla i naturområdet. 

Nya parkområden ska tas fram och det planeras även för en ny lekplats. Kollektivtrafiken ska bli tätare liksom möjligheterna att gå eller cykla i naturområdet. 

Naturområdena runt Lillhagsparken är av varierande karaktär och en stor tillgång vad gäller naturupplevelser. De ska därför bevaras och förstärkas.

I den första etappen, som startade sommaren 2016, har byggbolaget Tornet byggt om en tegelbyggnad från 1930-talet för att ge plats åt 112 moderna hyreslägenheter. Alla lägenheterna har balkong eller uteplats. Beräknad inflyttning, januari 2018 och lägenheterna har fördelats genom Boplats Göteborg. 

De gamla tjänstebostäderna intill Lillhagsvägen kommer att rivas för att ge plats åt ett nytt bostadsområde med bostadsrätter. Byggstart, andra halvåret 2017. 

I nordöstra delen av området,  byggs en ny förskola intill det som idag är Dalagärde vandrarhem. I anslutning till förskolan byggs en lekplats och ett nytt parkområde. Byggnationen startades under 2017. 

Bostadsbyggandet fortsätter 2018 och framåt. Det innebär bland annat att byggnaden som idag har ett hospice kommer att rivas för att ge plats åt bostäder, höghus och småhus. Hospice flyttas till annat område i Göteborg.  

I det kommande bostadsbyggandet blir det höghus längs skogsranden och mindre hus framför. Det kommer senare även byggas markbostäder i form av radhus. 

Så påverkas trafiken i byggtid

På www.trafiken.nu kan du se trafikläget just nu. Trafiken.nu är en trafikportal med samlad information om trafiken i Göteborgsområdet. Syftet är att göra ditt resande så smidigt som möjligt.

www.trafiken.nu

Kommer grönområdena att bevaras?

Frågor och svar

Här byggs nya bostäder just nu

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser.

Publicerad 30 januari 2017 (Uppdaterad 13 februari 2018)