Lillhagsparken

Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser. Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Det som förr mest var förknippat med mentalsjukhuset som låg där, är på väg att förvandlas till en grön attraktiv plats att bo i.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2019.

Frågor och svar

I första etappen byggs en tegelbyggnad om och den hade byggstart 2016. I denna byggnaden blir det drygt 100 nya hyreslägenheter och inflyttning sker januari 2018.

Ja, i de kommande etapperna planeras det för både småhus och radhus.

Byggandet av en ny förskola pågår utanför det nuvarande vandrarhemmet. Det blir även en lekplats och ett nytt parkområde.

Det planeras för tätare busstrafik.

Ja, naturområdena som omsluter Lillhagsparken ska finnas kvar. De har stort värde för rekreation och biologisk mångfald.

Ja, när arbetena är färdiga kommer gatan vara öppen för trafik genom parken.

Ja, bussen kommer att flyttas tillbaka när arbetet är klart och stanna vid sina ordinarie hållplatser: Södra Lillhagsparken, och Norra Lillhagsparken. När detta sker kommer dagens hållplats Dalagärde att dras in.

Nej det är inte planerat att byggas någon rondell.

Den nya breddade gång- och cykelbanan kommer att gå mellan Lillhagsparken och Skogome

Publicerad 30 januari 2017 (Uppdaterad 13 februari 2018)