Lindholmen

På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i Lindholmen. Här är det möjligt för de boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk. Dessutom kommer många att se älven från sina bostäder och arbetsplatser.

Kontakt

 • Eva Tenow
 • Projektledare SBK
 • Telefonnummer: 031-368 1724
 • Charlotte Ohlsson
 • Kommunikationsstrateg
 • Telefonnummer: 031-368 15 46
 • Marie Löwkrantz
 • Projektledare Älvstranden Utveckling AB
 • Telefonnummer: 072-8554681
 • Anna Hoffmeister
 • Kommunikationsstrateg
 • Telefonnummer: 031-368 96 73

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads och Älvstadens nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan kan ditt brev bli en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 4 juli 2018)