Majorna–Linné

Här hittar du alla byggprojekt i Majorna–Linné som ingår i BoStad2021. En unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Fixfabriken, Majorna, Linné

Fixfabriken

För över 60 år sedan flyttade AB Fixfabriken in på Bruksgatan med sin tillverkning, och under många år var Fix neonskylt ett landmärke Kungsladugård/Sandarna. Nu blir den gamla fabriksmarken rum för cirka 1000 bostäder, varav 250 ingår i BoStad2021. Historien kommer att märkas när delar av det gamla integreras i det nya. Kontorsbyggnaden, som en gång i tiden byggdes för representation med omsorgsfulla detaljer och vackra materialval, bevaras och blir en länk till dåtiden tillsammans med den restaurerade Fix-skylten.

Godhemsberget, Majorna, Linné

Godhemsberget

Det planeras för en påbyggnad med en eller två våningar på den så kallade Borgen på Godhemsberget i Majorna. Även området nedanför, berget, mot Ekedalsgatan, planeras få både nya bostäder och verksamhetslokaler. Totalt rör det sig om cira 300 bostäder, varav 130 ingår i BoStad2021.

Projekt som ingår i Bostad2021

I BoStad2021 ingår 31 delprojekt, från Angered i norr till Frölunda i söder. Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika projekten. Vill du veta mer om respektive detaljplan, besök Göteborgs Stads Plan- och byggsida.

Rekordstort bostadsbyggande

”I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.”

Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Intervju med Martin Öbo
Uppdaterad 26 februari 2018