Majorna–Linné

Här hittar du alla byggprojekt i Majorna–Linné som ingår i BoStad2021. En unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Fixfabriken

För över 60 år sedan flyttade AB Fixfabriken in på Bruksgatan med sin tillverkning, och under många år var Fix neonskylt ett landmärke Kungsladugård/Sandarna. Nu blir den gamla fabriksmarken rum för cirka 1000 bostäder, varav 250 ingår i BoStad2021. Historien kommer att märkas när delar av det gamla integreras i det nya. Kontorsbyggnaden, som en gång i tiden byggdes för representation med omsorgsfulla detaljer och vackra materialval, bevaras och blir en länk till dåtiden tillsammans med den restaurerade Fix-skylten.

Vad händer just nu?
Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Status
Planerad byggstart 2018. Beräknas vara klart: 2021 och framåt.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Fixfabriken

Fixfabriken, Majorna, Linné

Godhemsberget

Det planeras för en påbyggnad med en eller två våningar på den så kallade Borgen på Godhemsberget i Majorna. Även området nedanför, berget, mot Ekedalsgatan, planeras få både nya bostäder och verksamhetslokaler. Totalt rör det sig om cira 300 bostäder, varav 130 ingår i BoStad2021.

Vad händer just nu?
Planarbete pågår.

Status
Planerad byggstart 2018. Beräknas vara klart 2019.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Godhemsberget

Godhemsberget, Majorna, Linné

Projekt i BOSTAD2021

I BoStad2021 ingår 31 delprojekt, från Angered i norr till Frölunda i söder. Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika projekten. Vill du veta mer om respektive detaljplan, besök Göteborgs Stads Plan- och byggsida.

Rekordstort bostadsbyggande

”I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.”

Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Göteborg får 53 000 nya bostäder på tio år
Publicerad 29 augusti 2017 (Uppdaterad 14 februari 2018)