Majvallen

Hur ska Majvallen utvecklas och bli ett ännu bättre idrottsområde och en mötesplats för hela föreningslivet i närområdet? Det är en fråga som Göteborgs Stad nu tittar på. Som en del i arbetet kan närboende och föreningsaktiva hösten 2018 berätta mer om hur de upplever området och hur de vill att det ska utvecklas. Från 27 augusti till 16 september kan du lämna dina idéer och synpunkter på webben och 13 september kan du tycka till på plats på Majvallen!

Kontakta oss om Majvallen

  • Martin Maros
  • Verksamhetsutvecklare
  • Telefonnummer: 031-368 22 15
  • Kontakta Martin om du har idrotts- eller föreningsfrågor på Majvallen.
  • Siri Ersson
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 17 79
  • Kontakta Siri om du har frågor om detaljplan för ny lokal för scouter på Majvallen.
Publicerad 1 augusti 2018 (Uppdaterad 9 augusti 2018)