Nordöstra Högsbo

I ett fint läge nedanför Änggårdsbergen ligger Högsbo industriområde. Idag domineras det av kontor och gamla industrier. I morgon kan området se helt annorlunda ut när bostadsområdet Södra Änggården växer upp – en blandstad med upp till 7000 bostäder, arbetsplatser och service.

Från industriområde till bostadsområde

Nordöstra Högsbo, i den norra delen av det område som brukar kallas för Högsbo industriområde, är ett av stadens stora utvecklingsområden. I dag består det mest av verksamheter, gamla industrier och kontor, men i morgon kan det bli en modern blandstad i ett bra läge nära grönområden. 600 av områdets 2 300 planerade lägenheter finns med i Göteborgs 400-årsjubileum BoStad2021. Det kommer finnas både hyresrätter och bostadsrätter.

Den nya stadsdelen knyter ihop dagens bostadsområden i Högsbo med Änggårdsbergen i ett läge som har goda möjligheter till kommunikationer med centrum och Marklandsgatan.

Området kan i dag kanske upplevas vara lite isolerat från resten av Högsbo och Järnbrott, men det är något som ska överbryggas då det finns planer på att i framtiden omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard som till exempel Linnégatan, som den nya boulevarden också blir en förlängning av. Dag Hammarskjöldsboulevard skapar också en naturlig koppling mellan den nya stadsdelen i nordöstra Högsbo och de närliggande stadsdelarna Järnbrott och Högsbo.

”Den nya stadsdelen knyter ihop dagens bostadsområden i Högsbo med Änggårdsbergen i ett läge som har goda möjligheter till kommunikationer med centrum.”

Nu ska nordöstra Högsbo bli en levande stad med till exempel restauranger och butiker i bottenvåningarna på husen och med stora förskolegårdar. Det ska bli en stadsdel som passar alla grupper av boende – en stadsdel nära skog och parker, med bra kollektivtrafik och som även fortsättningsvis ska innehålla många arbetsplatser.

Frågor och svar om Södra Änggården

På Södra Änggårdens webbplats finns mer att läsa

Program för Nordöstra Högsbo

2350

I Nordöstra Högsbo är det möjligt att bygga 2 350 lägenheter – av dessa ingår 600 i satsningen BoStad2021 som ska ge totalt 7 000 extra bostäder utöver ordinarie produktion.

5

Endast fem personer bor inom programområdet i dag.

320

Änggårdsbergens naturreservat är 320 hektar stort och har ett nät av stigar att promenera på.

Här byggs nya bostäder just nu

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser.

Publicerad 16 mars 2017 (Uppdaterad 14 februari 2018)