Opaltorget

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta bussförbindelser in till city, havet och grönområden. Här ska ett nytt stadsdelstorg växa fram med bland annat 1 050 nya bostäder, nya butiker, stadsdelskontor, två nya förskolor, vårdcentral, en ny Opalkyrka och en ny park.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2023.

Nya Opaltorget – mer folkliv och mötesplatser för alla

Så påverkas trafiken i byggtid

På www.trafikgoteborg.nu kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. All trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Hur många bostäder ska byggas vid Opaltorget?

Frågor och svar

Målet är att Göteborg ska vara en jämlik stad

– Göteborgs Stad arbetar varje dag med att på olika sätt förbättra livsvillkoren för invånarna i form av stöd, omsorg, skola och hållbar stadsutveckling.

Ulrika Lundquist, processledare för fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer.

 

Intervju om jämlikhet

Fler områden som ska utvecklas

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det planeras både helt nya stadsdelar och upprustning av befintliga bostadsområden.

Uppdaterad 14 februari 2018