Örgryte–Härlanda

Här hittar du alla byggprojekt i Örgryte–Härlanda som ingår i BoStad2021. En unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Ättehögsgatan

Nu blir det fler bostäder nära service och kollektivtrafik vid Munkebäckstorget. På Ättehögsgatan/Gyllenstensgatan ska 85 nya hyresrätter byggas. Här kommer det även finnas plats för verksamhetslokaler.

Vad händer just nu?
Detaljplanen för Ättehögsgatan har vunnit laga kraft, byggstart planeras under 2018.  

Status
Planerad byggstart 2018. Beräknas vara klart 2019.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Ättehögsgatan

Ättehögsgatan, Örgryte - Härlanda

Hagforsgatan

I östra Göteborg, bara 15 minuter med spårvagn från centrum ligger Torpa. I detta naturnära område, alldeles intill Torpakolonin, planeras för 200 nya bostäder.

Vad händer just nu?
Planarbete pågår.

Status
Planerad byggstart 2019. Beräknas vara klart 2021 och framåt.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Hagforsgatan

Hagforsgatan, Örgryte - Härlanda

Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan

I Björkekärr, intill Härlanda tjärn och Skatåsterrängen, planeras för cirka 300 nya bostäder. I planen ligger även utbyggnad av områdets befintliga förskola samt bygge av en helt ny skola.

Vad händer just nu?
Planen har varit på samråd. Nästa steg är att planen ska ut på granskning.

Status
Planerad byggstart 2019. Beräknas vara klart 2021.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan

Smörslotts-Roberthöjdsgatan,Örgryte - Härlanda

Smörslottsgatan

Smörslottsgatan i Björkekärr, ett stenkast från Härlanda tjärn och Delsjöns naturreservat, ska förtätas och utvecklas. Här planläggs det för 500 nya lägenheter, en ny förskola samt flera lokaler för handel.

Vad händer just nu?
Detaljplanen för Smörslottsgatan är antagen i byggnadsnämnden men överklagad.

Status
Planerad byggstart preliminärt vintern 2017. Beräknas vara klart preliminärt hösten 2019.

Bostad2021

I e-tjänsten plan-och byggprojekt får du veta vad som händer just nu på Smörslottsgatan

Smörslottsgatan, Örgryte - Härlanda

Projekt i BOSTAD2021

I BoStad2021 ingår 31 delprojekt, från Angered i norr till Frölunda i söder. Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika projekten. Vill du veta mer om respektive detaljplan, besök Göteborgs Stads Plan- och byggsida.

Rekordstort bostadsbyggande

”I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.”

Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Göteborg får 53 000 nya bostäder på tio år
Publicerad 29 augusti 2017 (Uppdaterad 14 februari 2018)