Selma Stad

Selma Lagerlöfs Torg genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1000 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2022-2023.

I stora drag kommer Trafikkontoret att arbeta med följande: – Backadalen kommer att få ny sträckning. Gatan kommer att ansluta till Litteraturgatan ca 40 meter längre norrut än i dag. Det skapar mer plats för nybyggnation på den södra sidan av Backadalen. – Litteraturgatan kommer att byggas om till stadsgata med körfält för kollektivtrafiken i mitten. Det ger en smidigare trafik samtidigt som området får en trevligare karaktär. – Busshållplatsen flyttas så att den kommer närmare det nya torget. – Stora mark- och ledningsarbeten genomförs för att göra klart för allt det som ska byggas i området.

Nu byggs bostäderna väster om Litteraturgatan, stadsdelshuset och handelshuset. Under 2018 byggstartar idrottshallen och bostäderna mittemot idrottshallen.

När alla etapper är färdiga kommer det att finnas närmare 4 000 nya bostäder i Selma stad. Det kommer att byggas ca 400 hyresrätter och drygt 400 bostadsrätter samt drygt 200 studentlägenheter under den första etappen. Planeringen för etapp 2 pågår och innefattar en detaljplan med närmare 800 bostäder längs med Litteraturgatan.

Botrygg kommer att bygga trygghetsboende som vänder sig till dig som är 70 år eller äldre. Då bor man i en vanlig bostad, men med större gemenskap och trygghet och gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och rekreation. En trygghetsvärd kommer finnas som stöd. Riksbyggen kommer att bygga en stor andel enligt sitt seniorboendekoncept Bonum som riktar sig till dig som är 55 år och äldre med lättskötta bostäder och med en centralt placerad samlingslokal och övernattningslägenhet för gäster. Med ett tjänsteutbud som gör tillvaron bekväm, enkel och trivsam och med en Bonum-värd på plats finns hjälpen nära till hands.

Det finns flera förskolor och skolor i Selma stad. Närmast ligger Brudbergsskolan, väster om Litteraturgatan, som just nu används som evakueringslokal för en annan skola (Skogomeskolan), vilket innebär att det kommer vara skolverksamhet där fram till hösten 2019. Sedan planeras skolan att rivas för att ge plats för en ny skola och troligen även förskola på samma tomt. Här finns också flera förskolor nära torget och Skälltorpsskolan som har årskurserna 7-9 och även inrymmer Svenska Balettskolan åk 4-9. I Backa Röd finns den nya Ellen Key skolan.

Idag stannar stombussarna 18 och 19 vid Selmas Torg. Med dem tar man sig till centrum på drygt en kvart. Med buss 45 tar du dig både till Bäckebol och direkt till Marklandsgatan.

Vi planerar för att det bland annat kommer att finnas en stor matbutik, frukt- och grönsakshandel, apotek, bageri, café, restaurang, fiskbutik, frisör, blomsteraffär med mera. Här finns också det nya stadsdelshusets olika verksamheter med t ex bibliotek, kulturskola, teater och mötesplatser.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 13 juli 2018)