Skanstorget

Nu börjar finalen i markanvisningstävlingen för Skanstorget! Ta chansen att rösta fram det vinnande förslaget. Nu kan du som är folkbokförd i Göteborgs kommun och är 16 år eller äldre vara med och rösta om hur Skanstorget kan se ut i framtiden. Personer med skyddad identitet kan tyvärr inte delta i tävlingen.

Regler för tävlingen

Du behöver ha ett eget bank- ID när du röstar på det förslag du tycker ska vinna. Naturligtvis vinner det förslag som får flest röster! Du kan rösta på ett av de tre förslag som finns nedan. Läs igenom de tre förslagen som finns nedan innan du röstar. Du kan rösta 9-23 oktober. Tänk noga igenom ditt val.

Det förslag som får flest röster är det förslag som vinner och är det förslag fastighetskontoret kommer att jobba vidare på.

Du hittar bakgrund och fakta kring markanvisningstävlingen längre ner på sidan. 

Skanstorget - tumnagel - 1920x1080.jpg

Se alla förslagen

Förslag A - Emellan och emellanåt

Förslag A - Emellan och emellanåt

Förslag A - Emellan och emellanåt - se hela förslaget (pdf)

Förslag B - Haga älskar Linné

Förslag B - Haga älskar Linné

Förslag B - Haga hjärta Linnè - se hela förslaget (pdf)

Förslag C - Knytkalas

Förslag C - Knytkalas

Förslag C - Knytkalas - se hela förslaget (pdf)

Skanstorget-film-Joel-Blomgren-tumnagelbild-1920x1080.jpg

Här berättar utvecklingsledare Joel Blomgren hur röstningen går till

Hur vill du att Skanstorget ska se ut?

Göteborgs Stad vill med hjälp av förtätningen på Skanstorget skapa mer liv i området och ge förutsättningar för fler kommersiella verksamheter. Totalt kommer cirka 60% av bostäderna att vara bostadsrätter och cirka 40% att vara hyresrätter.

Tänk dig att du har det mesta du behöver för att klara din vardag i ditt nya bostadsområde. Du kanske jobbar i stan eller har cykelavstånd till jobbet? När du kommer hem kan du lätt röra dig i ditt bostadskvarter där det finns plats för både butiker, restauranger, caféer, hälsoaktiviteter eller möjligheter för avkoppling.

Från och med den 9 - 23 oktober kan du som är göteborgare och har fyllt 16 år eller är äldre vara med och rösta om hur Skanstorget ska se ut i framtiden.

Vi bygger en stad för alla och naturligtvis ska de nya bostäderna uppfylla kraven för tillgänglighet. Vill du ta en cykeltur hämtar du din cykel som står på den nya cykelparkeringen och rullar iväg på gång- och cykelbanan. 

Så hanterar vi personuppgifter

Inlämnade personuppgifter i samband med röstningen blir i regel en allmän handling och kommer att behandlas efter offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Fastighetskontoret kan komma att behöva lämna ut uppgifterna om någon begär det med stöd av offentlighetsprincipen. Skulle någon begära ut personuppgifter kopplat till röstningen kommer en sekretessprövning att göras.

Hantering av personuppgifter (pdf)

Så här har de tre finalisterna valts ut

Just nu pågår en markanvisningstävling för Skanstorget där 10 tävlingsbidrag kom in till fastighetskontoret. Uppdraget för aktörerna i fastighetsbranschen var att lämna förslag på hur Skanstorget ska utvecklas enligt de krav som Göteborgs Stad ställer. Därefter har en bedömningsgrupp, som består av representanter både från Göteborgs Stad och näringslivet, tagit fram tre finalister som går vidare i tävlingen.

Nu skriver Göteborgs Stad historia, för första gången är det upp till dig som är göteborgare att avgöra hur finalen slutar. Uppfyller du ovanstående krav kan du vara med och rösta fram det vinnande förslaget.

Nu skriver Göteborgs Stad historia. För första gången är det upp till dig som är göteborgare att avgöra hur finalen slutar. Uppfyller du ovanstående krav kan du vara med och rösta fram det vinnande förslaget.

Tidplan

Den 9 oktober bjuder fastighetskontoret in till en pressträff och presenterar de tre bidragen som gått till final

  • Därefter är det upp till göteborgarna att rösta fram det vinnande bidraget
  • Röstningen pågår mellan 9 - 23 oktober
  • Det vinnande förslaget kommer sedan att presenteras i samband med en pressträff innan årsskiftet. Naturligtvis lägger vi även ut informationen här på vår webbplats och på vårt Facebook- och instagram konto

År 1915 låg det en saluhall på Skanstorget Bild: Göteborgs historiska musèums bildsamling

Skanstorget - en historisk plats

Skanstorget ligger i ett område som många göteborgare förknippar med historia och kultur. Väster om Skanstorget ligger Skansen Kronan, en försvarsanläggning från 1600- talet som sedan 1935 är ett statligt byggnadsminne. Väster om Skanstorget ligger även Skansparken som erbjuder grönskande och lummiga miljöer.

Fakta

Vad är en markanvisningstävling?

En markanvisningstävling är en tävling som riktar sig mot fastighetsbranschen där branschen kan lämna in förslag och bidrag till Göteborgs Stad över hur, i det här fallet, nya Skanstorget ska se ut. Göteborgs Stad, som idag är markägare till Skanstorget, bestämmer vilka krav som ska uppfyllas för att kunna vinna tävlingen och därmed få markanvisningen.

Det är upp till branschen att komma med förslag hur kraven kan verkställas och hur platsen kan bebyggas. Den aktör som får en markanvisning har ensamrätt att förhandla vidare med markägaren, i detta fall Göteborgs Stad och fastighetskontoret, om det aktuella området för att antingen köpa marken eller hyra den via ett tomträttsavtal av staden.

Den fortsatta processen efter tävlingen

Förslagen och skissbilderna som du kan rösta på är enbart exempel på hur det kan komma att se ut på Skanstorget. I samband med att det vinnande förslaget offentliggörs presenteras byggintressenten som ligger bakom det vinnande förslaget.

Nu börjar en ny del i byggprocessen där byggintressenten samarbetar med fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret säkerställer tillsammans med den vinnande byggintressenten att förslaget kan verkställas och att det byggs enligt den plan- och bygglag som finns i Sverige. Fastighetskontoret samarbetar med den vinnande byggintressenten, förhandlar och skriver avtal som markägare. Alla beslut om markanvisning tas av fastighetsnämnden. Markanvisningen för Skanstorget beräknas tas upp innan årsskiftet.

Uppdaterad 9 oktober 2018