Skanstorget

Nu börjar finalen i markanvisningstävlingen för Skanstorget! Ta chansen att rösta fram det vinnande förslaget. Nu kan du som är folkbokförd i Göteborgs kommun och är 16 år eller äldre vara med och rösta om hur Skanstorget kan se ut i framtiden. Personer med skyddad identitet kan tyvärr inte delta i tävlingen.

Frågor och svar

Vi har en bostadsbrist i Göteborg och ett av våra politiska uppdrag är att förtäta staden och bygga fler bostäder. En av många platser vi förtätar är Skanstorget. Fastighetsnämnden, som är markägare och ansvarar för bostadsförsörjningen inom Göteborgs Stad, har önskat att denna markanvisning ska vara öppen för göteborgarna att få avgöra vem som vinner tävlingen genom röstning.

En markanvisning ges till en utvald aktör som får ensamrätt att förhandla vidare med markägaren om ett avtal för att utveckla och köpa den aktuella marken.

Från och med den 9 oktober kan du som bor och är folkbokförd i Göteborg delta i röstningen. För att få delta i röstningen måste du ha fyllt 16 år och ha ett personligt bank- ID. Ett bank- ID kan du få med hjälp av din bank och målsman om du är under 18 år.
Gå in på www.stadsutveckling.goteborg.se/skanstorget för mer information och delta i röstningen.

Fastighetsnämnden är markägare för det aktuella området och för att markanvisningen juridiskt ska gälla måste även ett formellt beslut tas av nämnden. Ärendet beräknas komma upp på nämndens sammanträden innan årsskiftet.

 

Med hjälp av tekniken idag kan Göteborgs Stad ange parametrar för att en röst ska vara giltig och räknas. I detta fall är parametrarna från ett årtal och angivet inom ett visst geografiskt område.

De parkeringar som finns på området som ska markanvisas kommer att försvinna men ersättas av nya. En underjordisk parkering kommer att byggas.

De p-platser som finns idag kommer inte att ersättas med nya under byggtiden. Istället hänvisar Göteborgs Stad till de befintliga parkeringar som finns i området. I appen Parkering Göteborg kan du se var det finns andra parkeringsplatser i området och hela Göteborg. Appen visar även om platserna är lediga eller inte.

 

Det är för tidigt att säga när nya Skanstorget är klart. Troligtvis inte före 2025.

Innan en intresseanmälan kan göras måste markanvisningstävlingen vara avgjord så att rätt aktörer kan ta emot din intresseanmälan.

 

Publicerad 19 juni 2018 (Uppdaterad 9 oktober 2018)