Skeppsbron

Skeppsbron ligger både centralt och nära älven på södra älvstranden. Trafiken har länge varit en barriär men nu finns det möjlighet komma närmare vattnet. På Skeppsbron ska det byggas 450 nya bostäder och finnas plats för butiker, restauranger, kontor och nytt kajstråk.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2025.
Så ska Skeppsbron utvecklas.

Så ska Skeppsbron utvecklas.

Mycket är klart på Skeppsbron – men det ska bli mer

Skeppsbron har varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men snart är området göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Med bad, resecentrum och ett levande kajliv.

Arbetet med detaljplanerna för Skeppsbron startade redan 2008 och grundas i ett dialogarbete där göteborgare, näringsliv och experter gett input till utvecklingen av södra älvstranden. Sedan dess har många engagerat sig i planarbetet för området.

Exempel på idéer och synpunkter som kommit in och som finns med i den antagna detaljplanen är bevarandet av Merkurhuset och Kinesiska Muren, en park med bad i anslutning till kajen, spårväg och ett levande kajstråk med caféer och restauranger. En förskola samt ett kajgarage under mark är ytterligare delar som ryms i planen. År 2021 planeras inflyttning i bostäderna på Skeppsbron. Minst 25 procent av bostäderna blir hyresrätter.

Snart får göteborgarnas en ny central mötesplats vid södra sidan älven. Med bad, resecentrum och med mer liv och rörelse längs kajerna.

Så påverkas trafiken i byggtid

På www.trafiken.nu kan du se trafikläget just nu. Trafiken.nu är en trafikportal med samlad information om trafiken i Göteborgsområdet. Syftet är att göra ditt resande så smidigt som möjligt.

www.trafiken.nu

Vad kommer att hända med Kinesiska muren?

Frågor och svar
700

Så många bilar får plats i det underjordiska kajgaraget som ska byggas på Skeppsbron.

60%

60 % av ytan på Skeppsbron ska bli bostäder, park och kajstråk. Resterande 40 % ska bli butiker, caféer och restauranger.

1utomhusbad

kan bli verklighet vid Skeppsbron.

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Vision Älvstaden ska hela Göteborg

”Det är inte betong och armering som skapar värde i en stad, utan människor och möten. Vi vill skapa livskvalitet, helt enkelt.”

 Johan Ekman, Älvstranden Utveckling

Historien om Vision Älvstaden

Vad tycker du om den här webbplatsen?

Hjälp att att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår mini-undersökning med endast en (1) fråga. Det tar mindre än en minut. Tack för dina synpunkter!

Svara på frågan
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 14 februari 2018)