Skeppsbron

Skeppsbron ligger både centralt och nära älven på södra älvstranden. Trafiken har länge varit en barriär men nu finns det möjlighet komma närmare vattnet. På Skeppsbron ska det byggas 450 nya bostäder och finnas plats för butiker, restauranger, kontor och nytt kajstråk.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2025.
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 12 juni 2018)